Column: Vuil?

‘s-Gravenzande 13.08.2023 – Dit woord bleef bij mij hangen na de uitzending die ik gisteravond zag op NPO2. Schrikbarend zoals het gesteld is met de overlast van vuil en plastic in zee en oceaan.


Ik las dat er per uur een hoeveelheid plastic in zee belandt, waarmee je 11 olypische zwembaden mee kan vullen! Dat is per jaar 11 miljoen ton, dat is 11.000.000.000 kg plastic, alleen nog maar plastic, afkomstig van ons, per jaar!! En het breekt niet, of nauwelijks, af! Het valt uiteen in kleine deeltjes die op den duur de oceanen tot een plastic soep maken! Het ergste is het zwerfvuil dat wij op straat achterlaten, de rivieren inwaait en naar zee stroomt.

Vaak worden we via de tv geconfronteerd met het vuil van de grote steden; maar dat niet alleen, wat mensen achterlaten na een bezoek aan het strand of een festival is afschuwelijk en onbegrijpelijk!

Vandaag begon er een strandschoonmaak! De Boskalis Beach Cleanup Tour ging van start vanuit Zeeland én vanaf de Wadden met duizenden vrijwilligers met als doel de hele Noordzeekust te cleanen! Duizenden kilo’s afval, sigarettenpeuken, visnetten en wat niet al wordt de opbrengst. A.s. dinsdag hopen de opruimploegen elkaar in Katwiijk tegen te komen, en laten ze voor even een opgeruimd strand achter!

Belangrijk, zo’n initiatief alsook het belang van een goed functionerende ophaaldienst! Want we produceren wat! Alleen al op een Koningsdag laat men meer dan 200 ton vuil achter! En jaarlijks komen wij met z’n allen aan meer dan 9 miljard kilo afval, restanten die overblijven van onze aankopen en welvaartsuitspattingen! Dat is meer dan 500 kg per persoon aan: GFT, [groente, fruit, tuinafval] papier, glas, plastic, textiel, metalen, hout, stenen, enz. Dat we het netjes opruimen, elke week weer, dat mag duidelijk zijn ná een maand van staking! In het gemeentelijke apparaat neemt de vuilnisparagraaf een belangrijke plaats in.

En steeds wordt er verder gewerkt aan het aanleveren van gescheiden afval; onderwijl kent elk dorp en elke stad de verzameling van containers, die af en toe uitgebreid wordt met weer iets nieuws. En onze andere ‘zooi’ kunnen we elke dag kwijt op de gemeentewerf, waar alles tot in de ……… gescheiden wordt!

In het woordenboek las ik dat er wel tien betekenissen voor vuil bestaan, iedere betekenis weer anders maar allemaal negatief, waarmee ik bedoel dat vuil iets is, dat er eigenlijk niet bij hoort! Neem bijvoorbeeld het onkruid; in deze dagen van regen, zon, warmte en zomer gedijt het als ‘kool’, en groeit harder dan elk ander gewas. Om er echt van áf te komen valt niet mee; schoffelen helpt maar even! Er is maar één goede manier om het écht te verwijderen: met wortel en al uittrekken of uitsteken, uitroeien dus!

Andere soorten vuil die het boek van van Dale noemt zijn soms moeilijk ‘op te ruimen’; vaak willen de bezitters van dat vuil er niet eens afstand van doen. En dat is dan vuil dat men bij zich draagt, niet aan de kleren of op de huid, maar van binnen, in gedachten of vuil dat er in woorden uitkomt, of in daden! Als je een week de krant leest dan kom je al gauw tot de conclusie dat er, op enkele berichten na, veel meer berichten zijn over het ‘vuil’ dat mensen vanuit hun innerlijk ‘produceren’ en in daden omzetten.

Ook in de komende tijd, vóór de Tweede Kamer verkiezingen, gaan we helaas [weer] geconfronteerd worden met het modder gooien en ‘vuil spuien’ van aanstaande bewindslieden en volksvertegenwoordigers, naar elkaar. Een slecht voorbeeld voor het volk dat ze willen gaan ‘vertegenwoordigen’!

Naast het woordenboek is en nog een ander Boek, de Bijbel, waarin God spreekt over dit soort vuil. Hij noemt het ‘zonde’; voor jou misschien wel een ouderwets woord en volkomen ‘uit de tijd’, maar wel een item dat op honderden plaatsen in dit Boek voorkomt, en waaruit op alle manieren blijkt, mét de krant er naast, dat het nog steeds zeer actueel is! Als ik zo al die teksten lees waarin over zonde gesproken wordt, dan kom ik tot één duidelijke conclusie: God houdt van mensen, maar Hij haat de zonden die ze doen, m.a.w., Hij heeft een grondige hekel aan het vuil dat zij produceren!

Maar gelukkig, Zijn liefde voor mensen heeft het gewonnen en Hij heeft op een unieke manier Zélf ingegrepen. God zond zijn Zoon Jezus om ons van onze zonden te verlossen; Hij bracht en werd Zelf de ‘Oplossing’ voor ons onoverkomelijke en onoplosbare ‘vuilprobleem’! “Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.” {2 Cor. 5:21, het Boek}

Het komt er op neer dat Jezus de straf van God voor de hele mensheid heeft gedragen aan het kruis van Golgotha, voor al ons vuil, onze zonden! Als je dát persoonlijk, met heel je hart gelooft en aanneemt als een Kostbaar geschenk, dan mag je met al je ‘vuil’, al je zonden bij Hem komen, zodat Hij het op kan ruimen. Dé stortplaats van al ons geestelijk vuil is bij het kruis van Jezus Christus; het kan ‘ongesorteerd’, en de ‘openingstijden’ zijn onbeperkt, d.w.z.: u kunt altijd komen, dag en nacht, en jij ook! Maar je moet het wel doen in de tijd die je hier en nu toebedeeld krijgt!

Nú is het genadetijd, maak er gebruik van en kom tot Jezus! De Geest van God wil je graag de weg wijzen naar Hem, die met ons wilde ruilen! Hij wacht tot je komt, want alleen Zijn bloed reinigt van álle zonden, [1 Joh.1:7] van álle vuil!

Maak mij rein voor u
als gelouterd goud en zuiver zilver
laat mij zijn voor u als gelouterd goud, puur goud

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienst knecht te zijn van u mijn meester
steeds tot u wil bereid

Maak mij rein voor u
als mijn levend schoon
vergeef mij zonden
laat mij zijn voor u
zuiver als uw Zoon heiligheid

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw Heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienstknecht te zijn van u mijn meester
Steeds tot uw wil bereid
steeds tot Uw wil bereid
[Opw. 427]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Meer nieuws uit
Zoeken