Cor Verbree-Geerman 40 jaar organist

Monster 04.08.2023 – Op 20 augustus 2023 is Cor Verbree precies 40 jaar kerkorganist in de kerk van de Protestantse Gemeente ‘De Hoeksteen’


– voormalige Gereformeerde Kerk – in Monster. 

Tijd voor een interview met deze bekende organist, wat onlangs verscheen in het kerkblad.

Op oudejaarsdag 1957 werd Cor Verbree in Poeldijk geboren. Een fijne jeugd in een gereformeerd gezin dat op zondag in Monster naar de kerk ging. Het was in de tijd van de vaste plaatsen, Cor kan zonder te twijfelen precies aanwijzen in welke bank het gezin Verbree op zondag zat en wie voor en achter hen zaten. En de kerk is niet weggeweest in zijn leven.

Op 25 juni 2022 is Cor Verbree getrouwd met David Geerman, waardoor Cor tegenwoordig Cor Verbree-Geerman heet. Eigenlijk wilde Cor als kind dominee worden. Dat leek hem het mooiste wat er bestond. Maar het ging anders, hij ging na het middelbaar onderwijs een leraren opleiding volgen en ging in 1979 werken als docent Nederlands.

Muziek maken zat er al vroeg in bij de familie Verbree. Het begon al op de lagere school met een blokfluit en vervolgens de muziekschool in de Herenstraat, waar hij les kreeg op een RIHA orgel. Thuis werd er dan geoefend op het harmonium, een door musicologen zwaar onder- gewaardeerd instrument. Na de muziekschool kreeg hij les van Cors Kuijvenhoven, in die tijd hoofdorganist in de gereformeerde kerk. Maar de lessen gaf Cors thuis, niet op het kerkorgel. Toch oefende hij wel, een beetje illegaal, op het kerkorgel. Een goede verstandhouding met de koster gaf hem toegang tot de kerk en de sleutel van het orgel. Als aankomend organist speelde Cor in die tijd soms een dienst in Poeldijk. Toen op een dag Cors Kuijvenhoven ziek het bed moest houden en er geen directe vervanger gevonden kon worden, debuteerde Cor in een middagdienst als organist in de kerk. Dit ging zo goed dat Cor in 1983 aangesteld werd als een der vaste organisten in de Gereformeerde Kerk te Monster.

Een lange rij dominees met al hun bijzonderheden kwamen en gingen: Wolthuis, Wildschut, Wagenmakers, Schelling, van Duijvenbode en als laatste ds. Tineke Flim. Sommige betrokken de organist bij het opstellen van de liturgie, anderen beschouwden de orgelbegeleiding als een soort jukebox, hier is het lijstje en spelen maar! Toch is de liturgie voor Cor een leidraad voor het voorspel van een psalm of gezang en de improvisatie na de preek. In het orgelspel na de dienst komt de betrokkenheid met de preek tot uiting maar ook de muziek waar Cor een voorkeur voor heeft is soms dan te horen. Het repertoire van het Westlands Mannenkoor en delen uit musicals vermengen zich met psalmen en gezangen. Vaak is daar geen of weinig gedrukte muziek van, dus dan wordt het echte improvisatie!

Behalve in eigen kerk speelt Cor al 30 jaar maandelijks in de Franciscuskerk van Parnassia (vroeger Bloemendaal), waar hij ook verantwoordelijk is voor het jaarrooster voorgangers en musici. Verder is hij regelmatig te horen op het orgel in Ter Heijde, Poeldijk, Wateringen, het Westerhonk, De Opmaat en het Woerdblok. Een enorm netwerk van kerkelijk betrokken mensen is het gevolg hiervan.

Maar ook buiten het orgelwereldje heeft Cor een groot netwerk opgebouwd. Een leven lang docent Nederlands en een net zo lange tijd voetbalscheidsrechter (nu: waarnemer KNVB) én tegenwoordig ook nog eens secretaris van de Amandelgaarde, maken dat zowel binnen als buiten de kerk Cor Verbree-Geerman een Westlandse VIP is geworden!

In de 40 jaar als organist in eigen en andere kerken heeft Cor bijna 4.000 diensten muzikaal begeleid. Veel zelf aangeleerd, altijd zoekend naar nieuwe mogelijkheden op het kerkorgel. Op 20 augustus a.s. wordt dit in een jubileumdienst in zijn kerk gevierd. Met veel mooie liederen en orgelspel van de jubilaris! 

U bent van harte uitgenodigd.

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken