Hoe verder?

’s Gravenzande 11.03.2012 – Vroeger waren er nog wel eens periodes dat er weinig te beleven viel in de wereld, wat nieuwsgaring betrof, ook wel komkommertijden genoemd. Daar is nu geen sprake [meer] van.
 

Als je alles eens op een rijtje zet van wat er momenteel plaatsvindt dan sta je versteld van zóveel gebeurtenissen in eenzélfde periode. En bij al die vaak verrassende situaties rijst telkens weer de vraag: hoe nu verder?

In ons land hebben we te maken met een ‘stilte voor een storm’ die zal losbreken als de gedoogcoalitie, na minstens drie weken beraad, uit het Catshuis naar buiten komt met haar conclusies. Alleen al de vraag of deze coalitie heel blijft, nu er nog dieper in het vlees gesneden moet worden, houdt de gemoederen bezig. Aan de regering de ondankbare taak om het zo te breien dat de ‘gedoger’ er ook mee akkoord kan gaan!

Ondertussen wacht de oppositie gelaten af wat er vanuit dit overleg tevoorschijn zal komen; hoewel, de Partij van de Arbeid heeft ook nog andere dingen aan het hoofd. Na het vertrek van fractieleider Cohen is met drukdoende met een nieuwe leider, en tot vandaag mochten de leden kiezen uit vijf personen die zichzelf tijdens de voorbije week bij de kiezers aan konden prijzen. En in de loop van deze maand wordt het duidelijk met wie men verder gaat.

In deze tijd zijn verkiezingen toch heel erg in; in Frankrijk lopen de kandidaten zich warm voor het presidentschap waar binnen zes weken over gestemd moet worden. En in Rusland is het reeds lang beoogde doel van oud-president Putin, om weer terug te keren als president, werkelijkheid geworden! Eerlijk of niet, maar hij heeft zichzelf wellicht weer voor twaalf jaar in het zadel gehesen!

Vandaag konden in Egypte kandidaten zich officieel aanmelden voor het presidentschap dat sinds het aftreden van Moebarak vacant is. Het is de eerste keer dat in dat land vrije presidentsverkiezingen worden gehouden. Hoewel, de vraag bij velen is wel hoe vrij het zal zijn! De gedachte dat men nog eens terug zal verlangen naar de tijd van Moebarak gaat bij steeds meer mensen postvatten. Hoe verder als straks de militaire leiders onder één hoedje gaan spelen met de Moslim Broederschap?

In de Verenigde staten van Amerika doen de Republikeinen hun uiterste best om begin november 2012 de best mogelijke kandidaat-president naar voren te schuiven, zodat die het met verve op kan nemen tegen de Democraat Obama, de huidige president. Hoe verder als straks de Republikeinen de leiding over gaan nemen? Komt dan de beloofde wijziging op het zorgstelsel voor de [arme] bevolking dan weer op de tocht te staan?

Krijgt Israël dan weer méér respons dan nu van Obama? Hoe verder met dit landje dat aan alle kanten bedreigd wordt en de steun van die ‘grote reus’, naar menselijke maatstaven gerekend, niet kan missen? Net deze week bespraken de presidenten van beide landen, Netanyahu en Obama, ondermeer de nucleaire dreiging vanuit Iran, het land dat heel druk doende is om uranium te verrijken en de verdenking heel sterk op zich heeft geladen om het voor kwade praktijken te gebruiken!

Daar haar president Ahmadinejad al wel heel duidelijk heeft gemaakt dat hij een enorme haat koestert tegen Israël, haar het ‘kankergezwel in het Midden Oosten’ noemt, en al diverse malen heeft gedreigd haar te vernietigen, is het wel verklaarbaar dat het de regering van Israël bezighoudt!

Bijzonder dat juist in deze week in Israël het Purimfeest wordt gevierd; men denkt terug aan een gebeurtenis die in de vijfde eeuw voor Christus plaatsvond. In die tijd verbleven veel van de Joden nog in ballingschap, in Perzië, dat nu dus Iran genoemd wordt. Ook was daar Esther, een Joods meisje dat trouwde met de Perzische koning Ahasveros.

Haman, [niet Hamas!] een kwaadaardige adviseur van de koning, haat het Joodse volk en is er op uit om het uit te roeien! Bijna was het ook gelukt maar Esther komt er achter, gewaarschuwd door haar oom Mordechai. Uiteindelijk ging Haman aan de galg die voor Mordechai was bestemd!

Wat bijna een doemdag zou zijn geworden werd tenslotte een feestdag! Sinds die tijd viert men het tijdens een nationale feestdag waarop de God van Israël redding bracht! Je vindt deze bijzondere en spannende geschiedenis terug in de Bijbel, in het boek Esther.

Opvallend in dit Bijbelverhaal is dat God niet direct Zélf ingrijpt, maar dat Hij de redding en gerechtigheid bewerkt door ménsen heen! Zomaar enkele voorbeelden van wat er in de wereld gaande is en waarbij je kunt denken: hoe nu verder?

Er is een krant vol te schrijven met dit soort situaties, ook vanuit het persoonlijke leven. U ondervindt het misschien wel op dit moment, waarbij u zich afvraagt hoe het verder moet nu je man ziek is geworden of ontslagen is, of dat je te horen kreeg dat je uit de schuldsanering bent gegooid!

Deze wereld, met al haar perikelen van oorlogen, armoede, ziekte, financiële zorgen, ecologische problemen én onze eigen miskleunen, zadelt ons op met onzekerheid, zorg en verdriet. Het kan er hopeloos uitzien voor u en jou en mij, maar de God van Israël belooft Zijn volk en ook óns een hoopvolle toekomst al wij ons in soms wanhopige omstandigheden aan Hem toevertrouwen! En wat Hij belooft, dáár kun je van op aan! Hij zegt tegen jou, heel persoonlijk: Wentel[Vertrouw]je weg aan de Mij toe, vertrouw op Mij,

Ik zal het doen.” [Ps. 37:5 v.v.] En tegen de volken zegt God: Wend u tot Mij en word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.” [Jes. 45:22] God heeft het tegen iedereen, Hij verlangt er naar om iedereen het béste te geven, zodat we voor deze tijd én de eeuwigheid geborgen zijn en ‘gebeiteld’ zitten! Daarom moeten we ons wentelen en wenden naar Hem; dat betekent dat we gaan doen wat Hij het beste voor ons vindt, en dát vind je in Zijn Woord, de Bijbel!

Daarin wordt bekendgemaakt dat God ons het Allerbeste al heeft gegeven: Zijn Zoon Jezus Messias! En “mét Hem wil Hij ons ook álle dingen schenken! [Rom. 8:32] Daarom weet ik hoe u verder moet, hoe jij verder moet: met JEZUS! Niet altijd makkelijk maar wel de Beste Weg, de Enige Weg!

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e.mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken