Roeptoeteren

’s Gravenzande 25.09.2011 – Ooit van gehoord, van r o e p t o e t e r e n? Mijn computer gaf direct een foutmelding en ook de dikke van Dale kent dit werkwoord niet.

Ik hoorde het vanmiddag voor het eerst tijdens het eerste debat na het uitspreken van de troonrede door de koningin. Zes fractieleiders uit de Tweede Kamer gingen al even flink los tegen elkaar en de ons zo bekende Geert Wilders van de PVV verweet de linkse partijen dat zij aan het ‘roeptoeteren’ zijn ‘vanaf de zijlijn’! Daarvoor had hij hun dat verwijt ook al gemaakt, maar toen noemde hij het ‘blèren’.

Ik meende dat het woord uit zijn koker kwam maar op internet zag ik dat het al langer bestaat en verwijzen duizenden berichten naar vervoegingen van dit woord. De betekenis is: ‘iets van de daken schreeuwen’ of ‘je mening kenbaar maken aan de wereld’ of id. Een zin als: ‘We moeten ophouden met zomaar wat te roeptoeteren’, drukt aardig uit wat het woord inhoudt. Soms lijkt het ook op prietpraat, onbeduidend geklets.

Dat Wilders en zijn fractiegenoten er zelf ook wat van kunnen mag bekend zijn; ik roep even in herinnering het betoog van hem in de Kamer als hij roeptoetert over de kopvoddentax die hij wil invoeren voor de hoofddoekdragende moslima’s! Ook zijn adjudant, Hero Brinkman, wordt door Vrij Nederland als een roeptoeter van het eerst uur bestempeld vanwege zijn diverse ongenuanceerde uitlatingen.

Met dit alles is het parlementaire jaar 2011-2012 vandaag van start gegaan; de troonrede is uitgesproken, de Miljoenennota, onder de bemoedigende naam: ‘Koersvast in onzekere tijden’ gepresenteerd en inmiddels ook al weer luid en ‘duidelijk’ becommentarieerd en bekritiseerd!

Toen ik in de Ridderzaal vóór ‘de troon’ van de koningin al die genodigden daar zag, als een kleurrijk boeket gedrapeerd, moest ik, bij het zien van al die fleurige hoedjes denken aan een zelfde situatie, negen jaar geleden. Het was toen nog de tijd van Pim Fortuyn, the coming man, die acht maanden later vermoord zou worden. Het was ook een jaar na de terroristische aanslag in New York en een half jaar voor de oorlog begon tegen Irak. Er was toen een mevrouw in de Ridderzaal met een hoed, met daarop een vaantje met de tekst: ‘Keer het tij’!

Niet dat dát nu zo spectaculair was, maar het sprak mij aan en ik schreef er een column over, en het is me bijgebleven, en nu, na een dag als deze, met veel clichés en uitspraken en geroeptoeter realiseer ik me dat het tij niet is gekeerd, en dat er meer zorg is dan ooit!

Men kan wel manhaftig het etiket koersvast op de plannenmap voor komend jaar plakken, maar hoe vast is de koers nog, als de grote gedoger van deze coalitie, de PVV, bij monde van hun leider al dreigende taal spreekt en aankondigt dat 2012 het jaar van de waarheid gaat worden? En dan de Griekse steen in de Europese vijver die niet slechts een rimpeling maar steeds meer golfslag gaat veroorzaken? Moet zij nog geholpen worden of laat men het op een faillissement aankomen? Griekenland uit de EU, een droom, of een drama? Je kunt wel wat gaan roeptoeteren, maar wat is wijs en verstandig? Ik meen dat men er alles aan moet doen om ze er in te houden, weliswaar onder strenge voorwaarden! Dát lijkt mij de minst slechte oplossing, ook al komt het geleende geld niet meer terug.

Al met al leven we in een spannende tijd, en de realiteit gebiedt om eerder te spreken van een wankel evenwicht dan van een koersvaste gang. Men wilde zo graag één Europa met één munt en zoveel mogelijk leden; na jaren zijn we nu zó gegroeid en vergroeid met elkaar dat álle leden lijden, als er één lid lijdt! Het virus is niet meer in te tomen, het domino-effect dreigt; op een heel andere manier zagen we dit al in het Midden Oosten gebeuren, onder de lieve naam van ‘Arabische lente’! Dit is de wereld van vandaag: wankel, kwetsbaar en ernstig ziek!

In de Bijbel, in Psalm 2 wordt de vraag gesteld: “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?” En dan staat er wat die volken aan het doen zijn: “De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Jezus, Zijn Gezalfde:” en wat ze tegen elkaar zeggen: “Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” Je zou het een soort roeptoeteren kunnen noemen, grootspraak. Dan wordt de reactie van God beschreven: “Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. [Ps.2:1-5, HSV]

Je kunt je afvragen of dit nog op ons betrekking heeft, iets wat al 3000 jaar geleden werd opgeschreven, als waarschuwing. Ik geloof van wel; God is onveranderlijk Dezelfde en Zijn woorden en waarschuwingen gelden voor iedereen, in welke tijd men ook leeft. We zien vandaag in ons land, maar ook in heel Europa dat de landen en volken gedaan hebben wat toen werd voorzegd: de banden met God verbroken, Zijn Woord terzijde geschoven of naar eigen goeddunken toe gaan passen. Men is Zijn normen en waarden gaan negeren en men heeft zelf wetten en voorschriften gemaakt, die beter passen bij de mens van vandaag!

Vanaf de zijlijn is men gaan roeptoeteren omdat men Gods voorschriften en liefdevolle raadgevingen zag als knellende banden en touwen. Men wist het beter, en wij ook, met onze hedendaagse eigengereide eigenwijsheid! Zie om je heen wat een puinhoop het is geworden, het staat op instorten! We hebben steeds meer nodig om het overeind te houden; eerst waren het nog miljoenen maar nu spreekt men alleen nog maar over miljarden of al over biljoenen!

Wat nodig is? Dat we terugkeren naar de oude paden! “Zo zegt de Heere: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. [Jer.6:16] Dat geeft de God van hemel en aarde als goede raad, ook aan joU, terwijl je misschien al lang bent afgedwaald! Maar ook tot de volken roept Hij liefdevol: “Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.[Jes.45:22]

Oproepen tot bekering, vóór het te laat is, en om niet meer te luisteren naar het roeptoeteren van deze wereld, hoe mooi het ook klinkt! Ga je op zoek naar die Weg? Jézus is die Weg, en Hij wacht op je, omdat Hij van je houdt! Kom je?

H. van den Berg, tel.06-15062838/e.mail: berg.services@telfort.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken