Welke Bestemming……?

‘s-Gravenzande 09.08.2015 – Deze zomer gaat tweederde van onze bevolking op vakantie, en dat zijn er meer dan in vorige jaren!


Driekwart van hen zoekt de rust  of het vertier in het buitenland, terwijl er een kwart in eigen land op uittrekt. Men heeft soms dagen, weken, maanden lang gezocht, gegoogled en overlegd voor men de juiste bestemming vond waar iedereen mee kon instemmen. Je mag aannemen dat de meeste mensen die op reis gaan, hun bestemming weten! Dat is vanzelfsprekend, zul je zeggen, maar toch is er een toenemende  vraag naar reizen met onbekende bestemming!

Het onderwerp als zodanig was een ingeving die ik kreeg toen ik ’s nachts buiten zat, en verschillende vliegtuigen hoog boven mij voorbijtrokken. Ze vlogen allemaal in dezelfde richting, en ik vroeg me af wat hun bestemming zou zijn, en wat het doel was van hun vlucht. Tegelijkertijd zag ik de wolken van boven zee langzaam de hemel bedekken, totdat de maan en sterren  er achter verdwenen waren, en de eerste regendruppels vielen. Toen dacht ik: ik ga slapen en morgen schrijven! Het lijkt misschien een heftig onderwerp voor deze luchtige vakantietijd, maar misschien wel goed om eens wat tijd ervan te bestemmen om er over na te denken.

Het is een woord dat vele toepassingen kent en vaak gebruikt wordt, en zeker niet alleen als het over vakantie gaat! We bestemmen dingen of geld ergens voor, het openbaar vervoer is altijd op weg naar een bestemming, en als je ’s morgens vroeg met de auto op weg gaat en toch al weer omgeven wordt door een heleboel auto’s, denk je dan ook wel eens van: waar moeten jullie nu allemaal al weer naar toe? En ja, ze zijn allemaal, net als jij, op weg naar hun bestemming! Als je de tijd neemt om er over na te denken dan besef je dat in feite je hele leven bestaat uit van de ene naar de andere bestemming te gaan. Het begint al als je uit bed komt, en daar eindig je ook aan het eind van dag, je laatste bestemming die dag!

Zo, bij al dat denken, kom je dan vanzelf bij de vraag wat nu eigenlijk onze bestemming is, hier op aarde, het doel van ons leven. Als het alleen maar is: geboren worden, opgroeien, studeren, werken, geld verdienen, zoveel mogelijk genieten en dan afsterven en voorgoed verdwijnen, dan is dat dan onze eindbestemming, punt uit! Goed beschouwd toch wel een zinloos gebeuren, met daarbij nog alle ellende die we tussendoor meemaken!

Heel anders wordt het als je gelooft in een Schepper die jou bewust geschapen heeft omdat Hij een doel voor ogen heeft, speciaal voor jou! En dat het niet ophoudt bij je sterven, maar dat er eeuwig leven is, daarna, in Zijn volmaakte wereld! Ik vind dat dát heel wat zinvoller klinkt, dat je niet dood gaat als een dier of als een plant, maar dat er een geweldig vervolg komt!

Als je mag kiezen tussen deze twee stellingen, waar valt je keuze dan op? Talloos zijn de mensen die geloven in het eerste: dood is dood! Velen zijn er ook die twijfelen en afwachten wat de onbekende bestemming zal zijn! Gelukkig zijn er ook tallozen die geloven in de tweede mogelijkheid, wat ook de wérkelijkheid is! Heel gelukkig dat er perspectief is in dit leven, dat het niet eindigt in het graf!

God, de Schepper van alles heeft het alles prachtig bedacht en uitgewerkt; en de mens heeft Hij een geweldige plaats in dat geheel toegedacht, dát was onzebestemming! Maar de mens gooide roet in het eten, luisterde niet naar zijn Schepper, maar koos voor een eigen bestemming! Maar God gaf Zijn plan niet op! Hij stelde Zijn Heilsplan in werking, een ongelofelijk Reddingsplan waarbij Hij Zijn Zoon Jezus bestemde om opgeofferd te worden voor jou en voor mij! En dát is gebeurd; Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden en tekortkomingen, zodat wij tot onze  eindbestemming kunnen komen:

Een eeuwig leven bij God, in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde! Om ons daarop voor te bereiden leven we nu, in deze wereld. We zijn in ons aardse leven elke dag bezig om onze doelen te bereiken, om op onze bestemming te komen, voor ieder weer anders en van uiteenlopende aard. Maar Gods bedoeling met ons leven is dat wij in de eerste plaats  leven tot Zijn eer, in ons doen en laten, dat wij Zijn normen en waarden tot de onze maken! Dát is waar het op aankomt, ook al zijn ónze doelen nog zo boeiend en waardevol.

Daarom riepen de profeten het volk Israël op om tot bekering te komen, en dat deed Jezus ook, toen Hij in Israël rondwandelde. En daarom gebeurt het nóg, klinkt nog steeds de roept van Godswege om óm te keren, zodat je alsnog tot je bestemming komt! In de natuur word ik soms bepaald bij situaties die zo op het leven toepasbaar zijn. In de voorbije weken knipte ik wel vier of vijf jonge merels uit het net dat ik over de bessen- en frambozenstruiken had gespannen. Een was er dood, de anderen fladderden na hun bevrijding opnieuw hun bestemming tegemoet!!

Zo zijn er onder ons velen vastgelopen in dit leven, onderweg naar hun doel verstrikt geraakt in de netten van satan! Maar redding blijft mogelijk, omdat er een Redder is Die niet wil dat iemand verloren gaat! [2 Pet. 3:9] God, de Vader en de Zoon hadden beiden er álles voor over om jou en mij te redden. Die reddingsactie is door de Here Jezus tot een goed einde gebracht toen Hij aan het kruis uitriep: “Het is volbracht!” [Joh. 19:28]

Daardoor is het mogelijk geworden dat we tot onze bestemming komen die God ooit bedoelde. Het is daarom Hun ultieme verlangen dat dát gaat gebeuren, ook met jou! Dáár deed Jezus het voor, Halleluja! Laat Hem helpen, Hij weet de Weg, want Hij is de Weg, en als je je overgeeft aan Jezus dan brengt Hij je tot je eindbestemming! Hoe mooi die is? Hierover zegt de Schrift: “Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.” [2 Cor. 2:9, Jes. 64:4, Ps. 31:20a]


“Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs jouw voet kan gaan”.

[Joh. de Heer 411]

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken