De geschiedenis van hotel Verburgh

Poeldijk 12.07.2023 – Op dinsdagochtend 11 juli waren de werkzaamheden rondom de sloop van het gebouw op de hoek van de Voorstraat en de Nieuweweg afgerond, en sloot de aannemer het terrein met een hek rondom.


Daarmee komt definitief een einde aan wat eens hotel Verburgh was en later het Chinees Indisch restaurant Kanton Paleis heette tot de sluiting in 2017.

Maar wat is het verhaal achter dit gebouw wat vlak voor de tweede wereldoorlog gebouwd werd? Westlanders.nu kreeg de geschiedenis van het gebouw uit het archief van Erfgoed Westland toegestuurd.

Hotel Verburgh
Vele jaren is, als je het dorp Poeldijk binnenkwam, het Hotel Verburgh beeldbepalend voor het dorp geweest. Het was een fraai gebouw met een terras ervoor. Aan de andere kant van de weg een sierlijk veilinggebouw. Hoe kwam het hotel daar? Hieronder de voorgeschiedenis en het verdere wel en wee van het Hotel- Café Restaurant Verburgh.

Stationskoffiehuis
De voorgeschiedenis begint bij het voormalige Stationskoffiehuis dat stond aan de Nieuweweg in de toen scherpe bocht in de weg vlak bij het huidige kruispunt Voorstraat/Monsterseweg/ Nieuweweg. Het stond wel een paar honderd meter van het station af. Links de brug naar de Monsterseweg. Rechts het stationskoffiehuis. (ca. 1915) Een van de eerste uitbaters vanaf eind 1800 was A. J. van Rest.

Biljartwedstrijden, verenigingsvergaderingen, boelhuis, roerend en onroerend goed, aanbestedingen van bepaalde objecten en veiling van groente en tuinbouwproducten werden in het koffiehuis gehouden. Er werden vroege aardappelen, fruit zoals appelen, peren, alle soorten bessen (er waren veel boomgaarden) druiven, aardbeien en asperges geveild. De afdeling “Westland van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw”, voorloper van de Bond Westland, hielden er hun vergaderingen.

In de zaal van het café werd zelfs een tentoonstelling van groenten en fruit gehouden. Na die tentoonstelling wilde het veilingbestuur een grotere ruimte Men dacht om een zaal aan het café te bouwen. Of moeten we elders een ruimte bouwen was de vraag. Het werd een gebouw elders: het eerste echte veilinggebouw nabij de Gantel aan de Nieuweweg. Dus aan weg en water voor de toekomst zeer belangrijk. Vanaf april 1901 was er driemaal per week veiling.

Het café had door het vertrek van de handel wel een aderlating voor Van Rest en vroeg het bestuur om een tegemoetkoming in zijn inkomsten Volgens krantenberichten hebben na A. J. Van Rest, die in 1905 uit Poeldijk vertrekt, nog enkele andere eigenaren het café beheerd o a. L. v.d. Wurf en F. Klaverkamp.

Omstreeks 1916 neemt F.A. van Bergenhenegouwen het cafe over. Frans van Bergenhenegouwen was koopman/kastelein. Zijn vrouw Marie (kasteleinsdochter uit Poeldijk) zal wel het meest de kastelein zijn geweest in het café. Frans van Bergenhenegouwen was ook koopman Het lijkt erop dat hij alles verkocht “wat los en vast zit”. Hij was zeer actief in diverse verenigingen. Van Bergenhenegouwen speelde dan ook mee.

In oktober 1929 koopt de gemeente Monster de tuin 3 Ha groot van L. v.d. Klugt. Die tuin was gelegen tussen de Voorstraat, Leuningjes en Nieuweweg. Die tuin lag dus naast het stationskoffiehuis. Die tuin werd belangrijk voor Van Bergenhenegouwen. Nadat v.d. Klugt de tuin nog een jaar huurde, huurde Van Bergenhenegouwen de tuin tot 1940.

Begin januari 1930 zijn er plannen tot reconstructie van een gedeelte van de Nieuweweg vanaf de kruising bij de in 1929 gebouwde veiling tot aan de Kastanjelaan/Dr. Weitjenslaan. De hele Nieuweweg, van de Kastanjelaan/Dr. Weitjenslaan tot op het kruispunt bij de Voorstraat/ Monsterseweg moet op de schop.


Foto Anky de Kok (Poeldijk.net)

De W.S.M. wil ook meer ruimte om te rangeren en ook een spoorrail voor een losplaats voor steenkool langs het water van de Nieuwevaart. Het stationskoffiehuis met diverse huizen zal moeten worden afgebroken omdat het in de weg staat. De scherpe hoek in de Nieuweweg zal dan een overzichtelijke bocht worden.

Nieuw hotel Van Bergen Henegouwen vat het plan op om een nieuw hotel te laten bouwen. “Naar wij vernemen, zal door den heer Van Bergen Henegouwen op een terrein aan de Voorstraat een groot hotelbedrijf worden gesticht. Dit hotel zal naast verschillende logeerkamers o.m. een ruime restauratiezaal bevatten. Een flinke speeltuin komt achter het gebouw, terwijl aan de overzijde een tuin van 20 bij 30 m wordt aangelegd.” (25 april 1930)

In de raadsvergadering van de Gemeente Monster werd op 12 september 1933 behandeld een verzoek van de Heer van Bergenhenegouwen om 1000 m² grond te mogen kopen van de tuin die hij huurde voor het bouwen van een hotel. B en W stellen voor f. 10 per meter. De raad gaat akkoord.

In het plantsoen zal straks overgeplaatst worden het bekende standbeeld van pastoor Verburch, de grondlegger van de druivencultuur, en het is van den heer Van Bergen Henegouwen goed bedacht zijn cafe-restaurant den naam Verburch te geven.

Een sieraad voor Poeldijk
De grote benedenzaal, welke behalve een flink buffet ook een tooneel bevat, benevens een garderobe, waarboven een muziekloge, kan door middel van een harmonicawand in twee deelen worden gesplitst, zoodat het tooneel vrij komt. Er is een brandvrije cabine voor bioscoop, welke aan het gezicht is onttrokken. Langs de groote ruiten is buiten een luifel gebouwd, welke bij goed weer een gezellig zitje biedt. Hotel Verburch is een sieraad voor Poeldijk en het geheel Westland.

Interieur van Hotel Verburgh
In de eerste dagen na de opening zullen er veel bezoekers geweest zijn. Nieuwsgierigen, maar ook bezoekers van de bloemententoonstelling die op dat moment werd gehouden in de bloemenveiling van 14 t/m 18 augustus 1934. Poeldijk krijgt een bioscoop In het hotel ging men ook films vertonen. Vergaderingen werden er gehouden zoals de woningbouwvereniging Eensgezindheid, bloembollenkwekers, of een vergadering van tuinders die gedupeerd werden doordat de sla niet verkocht werd. De Honselersdijkse Reciteervereniging O.K.K. gaf een uitvoering. Het huisorkest Verburch o.l.v. Jan Nat verzorgde de muzikale omlijsting.

Later speelde een zoon en dochters van Bergenhenegouwen op die dansavonden en zij luisterden ook feestavonden op, zelfs buiten Poeldijk. Het hotel werd een geliefde plek voor het houden van feesten vergaderingen. Het Restaurant ontvangt 150 ouden van dagen uit IJsselmonde. Een demonstratie van het Mey- systeem, een waarschuwingssysteem voor politie en brandweer via de radiodistributie.

Ontvangst
Journalisten die door de W.S.M. waren uitgenodigd voor een rondrit met nieuwe bussen door het Westland. Bezoek van 300 Duitse vakantiegangers. En vergaderingen van VVV Monster/Poeldijk, de veiling en de ijsvereniging. De motorclub gebruikte het Hotel als clublokaal De wereldcrisis gaat men in de tuinbouw voelen. Ook in het hotel.

Het hotel had ook enige concurrentie van het Vincentiusgebouw ook daar werden vergaderingen gehouden en feestjes gevierd. Hotel Verburgh verzint leuke dingen om een bezoek aan het hotel aantrekkelijk te maken. Begin januari 1938 was de zaal van het hotel groots met Oranje versierd in afwachting van de blijde gebeurtenis op het paleis Soesdijk.

Bruiloften en andere familiefeestjes werden er gevierd. Danslessen werden gegeven. Ook dansavonden met het huisorkest van Jan Nat. Zo geeft de Haagse Reisvereniging een feestavond in hotel Verburgh omdat het hotel er zich zo uitzonderlijk voor leent. Het Comité Auto en Boottochten voor gehandicapten uit Den Haag komt met zeer veel auto’s naar Hotel Verburgh voor een gezellig samenzijn met 180 personen.

In oktober 1938 koopt F. van Bergenhenegouwen 328 m² grond achter het hotel voor de aanleg van een speeltuin. Een stuk grond van de tuin die hij huurde. De heer Lipman van de autobusonderneming V.I.O.S. geeft begin januari 1939 voor het personeel een feestavond in hotel Verburgh.

In februari 1939 een zeer zware klap voor de familie Van Bergenhenegouwen. Mevrouw Marie van Bergenhenegouwen -Smit komt plotseling te overlijden. Bekend was dat zij toch wel de kastelein (zwaaibaas) van het café/ hotel was. Heel Poeldijk leefde met de familie mee, met het zo plotseling overlijden van Marie. 1939 oorlog in Europa. De economische crisis is ook nog niet voorbij. In de tuinbouw gaat het slecht mede ook dat veel gewassen bevroren zijn afgelopen winter. De Poeldijkse bloembollenkwekers vergaderen nog, maar de vereniging heft zich op. Dat alles zal zijn weerslag hebben op het horecagebeuren.

Op 11 januari 1940 inspecteerde Prins Bernhard de in het Westland gelegen troepen en nam een parade af aan de Haagweg in Monster, waarna hij een lunch gebruikte in hotel Verburgh. Het trok veel belangstelling in Poeldijk toen hij daar aankwam met een aantal auto’s en zijn gevolg van officieren, commandanten.

De kranten geven maar sporadisch bericht dat er ten tijde van de bezetting iets bijzonders te beleven valt in Hotel Verburgh. Er waren toch wel gasten, waaronder een tweede dokter die zich in Poeldijk vestigde: H. A. de Lange in Poeldijk en W. Scheer van de kistenfabriek (zijn huis werd gevorderd) door de Duitsers.

Op een dag was er een grote Duitse militair kapel ter opluistering van een onderscheiding van een Duitse officier in het Hotel. Ik ben toen wezen kijken en vond het prachtig al die marsmuziek.

Sporadisch vermeldden de kranten dat er nog vergaderingen werden gehouden. Een enkele keer werd gemeld dat de luchtbeschermingsdienst, de Boerenleenbank en een lustrumviering van de Westlandse Slagers Vereniging werd gehouden. Andere vergaderingen waren door de bezetter verboden. Sociale verenigingen moesten zich ontbinden. In 1946 komt het verhuren van vergaderruimte langzaam op gang. Vergadering van de oprichting van een Westlandse invalidenbond.

In 1948/ 1949 vergaderingen van de groenteveiling. Bijeenkomsten van ouden van dagen, IJsclub, Wielerronde, Oranjevereniging en Receptie van Jan Barendse (70e verjaardag). Dan bijzonderheden uit 1950: Willem Scheer (van de Kistenfabriek) geeft in hotel Verburgh een receptie voor het 25-jarig jubileum van de fabriek en zijn gouden huwelijksfeest eind januari. Er is een feestavond van de Westlandse beroepsvervoerders eind februari.

Op 12 mei 1950 een artikel in de krant dat het standbeeld van pastoor Verburgh verplaatst werd naar het plantsoen voor het hotel.

In 1951: een voorlichtingsavond Steun Wettig Gezag. Jaarvergadering van de Veiling. Feestelijke opening van de Jan Barendselaan. Opheffing van de Oranjevereniging. Start van een cursus snijbloemen en potplanten.

In 1952: 15 februari Na het defilé een koffietafel van de Westlandse Nationale Reserve. In mei 1952 neemt Jan Barendse afscheid als voorzitter in het veilingwezen in het Westland. Op 9 april 1953 werd hotel Verburgh opnieuw geopend door de nieuwe eigenaar: C. G. Oosterveer, hij kwam uit Voorburg

Er kwamen weer activiteiten in het hotel. Huwelijksfeesten, recepties voor jubilea, verenigingsvergaderingen en verkoopdemonstraties. Maar zeker ook: men kon er gewoon dineren, een lunch gebruiken of gezellig iets drinken. Regelmatig werden feestjes gegeven. Vergaderingen gehouden. Postgiro en een wasserij hielden er een personeelswervingsavond. Het veilingbestuur hield bijna altijd de vergadering in hotel Verburgh. In 1957 schreef de krant dat er ruim 200 leden aanwezig waren.

In 1958 wisselt het Hotel weer van eigenaar. De heer van Hoorn neemt het hotel over. In mei 1959 werd de eerste Daf in Poeldijk gepresenteerd. Op de grens Wateringen/Poeldijk werd het Dafje, bestuurd door burgemeester Wouters met het muziekkorps Pius X voorop, naar Hotel Verburgh gereden. Er waren zeer veel belanstellende op af gekomen. (foto Kelly van Tol)

De commissaris van de Koningin Mr. J. Klaasensz brengt op 8 december 1959 een werkbezoek aan de gemeente Monster t.g.v. het vertrek van burgemeester Wouters. Hij gebruikt de lunnch in Hotel Verburgh. Vanaf 18 mei tot 27 september 1960 is de op 20 mei geinstalleerde burgemeester A. J. Berends gast/loge in hotel Verburgh. Eigenaar van Hoorn opende op 2 juni 1960 een klein Motel achter het hotel. Na enige jaren van succes begint in hotel Verburgh in oktober weer een cursus spreken in het openbaar.

Op 12-01-1962 is er een propaganda avond van het Genootschap Oud Westland. Sprekers zijn Dr. C. A.M. Holtkamp pr. en Deken v.d. Goes het onderwerp is “ Pastoor Verburgh” En er worden damavonden georganiseerd. Er werd gespeeld in de bovenzaal.

In april 1962 werd een openbare les gegeven door de tuinbouwschool, tevens uitreiking van diploma’s. Ouders van de leerlingen waren ook uitgenodigd Half september werd door burgemeester Berends de eerste paal geslagen voor de bouw van 126 flats aan de Jan Barendselaan, waarna er in hotel Verburgh een gezellig samenzijn was met genodigden.

In 1964 werd het helemaal stil in de krant er werd op 21-08-1964 nog wel een jubileum van van der Valk gevierd. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Groenteveiling kon men niet in hotel Verburgh terecht. Het feest was in de Spaanse vloot in ‘s-Gravezande. Ook uit 1965 is weinig te vermelden. Er werden nog wel twee veilingvergaderingen gehouden en weer een cursus spreken in het openbaar. Bruiloftsfeesten werden er ook nog wel gevierd.

Chinees restaurant
In 1986 komt het hotel in Chinese handen. De familie Teh wil het hotel ombouwen tot Chinees restaurant. De letters “Hotel Verburgh” op de gevel zullen worden verwijderd en vervangen door vier grote Chinese tekens. Hotel Verburgh is Chinees-Indisch restaurant De Chinese muur geworden. Op een zomerse avond in juni 1986 wordt Poeldijk opgeschrikt door vuurwerk. Het nieuwe restaurant is geopend. De naam van het restaurant verandert enkele jaren later in Canton Paleis. Het restaurant is een wokrestaurant geworden waar de gasten voor een vast bedrag onbeperkt kunnen eten en drinken. Het restaurant sloot haar deuren in 2017.

Op het raam naast de voordeur hing een oranje A-viertje met de tekst “Beste gasten. Wij zijn gesloten. Wegens hoge leeftijd. Bedanken voor uw vertrouwen van afgelopen jaren”.

Ton van Lier
Historisch Archief Westland

Meer nieuws uit
Zoeken