Delfland schaalt droogtemaatregelen af

Delfland 04.08.2023 – De Beraadsgroep van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) heeft de droogtemaatregelen afgeschaald in verband met de aanhoudende regen.


Afgelopen jaren liep het neerslagtekort hard op in de zomermaanden, maar in juli is na een periode van droogte, deze trend gekeerd.

Het KWA heeft als gevolg van de aanhoudende regen besloten dat er geen maatregelen meer nodig zijn om de droogte en daaruit voortkomende verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Nu het regelmatig regent en er weer meer water door de Rijn stroomt kan Delfland de droogtemaatregelen afschalen.

Op 1 april dit jaar startte het droogteseizoen. Na een droge periode liep het tekort aan zoet water dermate op, dat de waterbeheerders van West-Nederland op 12 juli besloten de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) in te schakelen. De KWA is een waterstelsel waarmee in tijden van watertekort zoet water vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd wordt naar de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

De KWA leidt zoet water naar West-Nederland te leiden als de aanvoer van vanuit de Rijn door droogte beperkt is. Deze aanvoer is noodzakelijk voor peilhandhaving en het tegengaan van zoutindringing, verzilting. Voldoende zoet water is belangrijk voor de stabiliteit van dijken, de natuur, glastuinbouw, landbouw en scheepvaart.

Door de overvloedige neerslag van de afgelopen weken zijn die maatregelen niet meer nodig. In het gebied van Delfland hoeft het hoogheemraadschap momenteel weinig water aan te voeren. Het zoutgehalte in de sloten en vaarten is weer normaal en de watervraag voor peilhandhaving en vanuit de agrarische sector is weggevallen. Dat betekent dat Delfland ook andere droogtemaatregelen, zoals dijkinspecties, zal afschalen.

Tijdens de laatste dijkinspecties is gebleken dat de dijken in het gebied van Delfland er relatief goed bij liggen. Vanwege deze positieve bevindingen en het einde van de droogteperiodeeft het Delfland besloten de inspecties te stoppen. Hoewel de droogtemaatregelen in Delfland zijn afgeschaald, benadrukt het Hoogheemraadschap dat ze de situatie nauwlettend blijven volgen. Indien nodig, zal Delfland opnieuw maatregelen overwegen.

Meer nieuws uit
Zoeken