Delft gaat meer asielzoekers opvangen

Delft 18.04.2024 – Gemeente Delft heeft deze week besloten om meer asielzoekers in haar stad op te gaan vangen om zo bij te dragen aan het oplossen van de opvangcrisis in Nederland.


De opvang van asielzoekers in het Campanile-hotel aan de Kleveringweg wordt uitgebreid. Hiermee geeft de gemeente Delft gehoor aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat wil langer, en meer mensen, opvang bieden in het hotel.

Het college van burgemeester en wethouders wil zijn verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het oplossen van de huidige opvangcrisis. Daarom heeft het besloten medewerking te verlenen aan het COA-verzoek. Op de opvanglocatie aan het Manderspark gaan ook dingen veranderen. Hier gaat het COA de komende maanden verschillende voorzieningen vervangen en verbeteren. Zo worden sanitaire voorzieningen vervangen en verbeterd. En delen van het terrein worden ingericht voor buitenactiviteiten.

Alle kamers inzetten
Op dit moment vangt het COA tijdelijk 60 jonge asielzoekers op in het Campanile-hotel. Zij verblijven hier tot eind mei. Dit in afwachting van een permanente opvanglocatie elders in het land. Hiervoor heeft het COA nu alle hotelkamers van het hotel gehuurd, maar slechts een deel in gebruik. Met het voortdurende tekort aan opvangplekken in het land heeft het COA de gemeente gevraagd om het hotel langer en voor meer mensen te kunnen gebruiken. En daarbij alle kamers in te zetten, voor in ieder geval de rest van 2024. Daarmee kan het COA hier onderdak bieden aan in totaal 170 mensen. Het gaat om zowel jonge alleenstaande asielzoekers als volwassenen en gezinnen. Of er mogelijk ook na 2024 mensen in het hotel kunnen worden opgevangen, wordt komende tijd onderzocht.

Zelfstandige amv-locatie
De indeling en beschikbare voorzieningen maken de locatie aan het Manderspark minder geschikt voor de opvang van alleenstaande, jonge asielzoekers. Het COA gaat daarom samen met de gemeente op zoek naar mogelijkheden voor een zelfstandige amv-locatie in Delft voor deze groep. Daarmee kan het COA hen beter passende opvang bieden. De organisatie kan de vrijgekomen plekken op het Manderspark dan inzetten voor de opvang van gezinnen en volwassenen.

Informatiebijeenkomst
Op 13 mei organiseert het COA in samenwerking met de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en organisaties in de omgeving van het hotel. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Meer nieuws uit
Zoeken