Geen hellingbaan en vrachtverbod bij Molenslag

Monster 07.04.2022 – Het college heeft een raadsmotie van 26 oktober 2021 inzake het onderzoek naar alternatieven voor een hellingbaan bij Molenslag afgehandeld.


Daaruit is het volgende besloten door het College en de provincie Zuid Holland. Eén en ander is voortgekomen na klachten van bewoners. 

In de raadsvergadering van 26 oktober 2021 was een motie aangenomen, waarin het college werd verzocht een onderzoek uit te voeren naar de meest optimale wijze van bevoorrading van de strandpaviljoens. De provincie Zuid-Holland heeft recent besloten dat de bevoorrading van de strandtenten bij Molenslag vanaf 1 april niet meer is toegestaan middels vrachtverkeer over het fietspad.

Omdat de hellingbaan op de korte termijn niet te realiseren is, heeft het college alternatieve manieren van bevoorrading onderzocht. Besloten is dat de bevoorrading van de strandtenten via het fietspad bij Molenslag voorlopig is toegestaan met lichte elektrisch aangedreven voertuigen tijdens vastgestelde blokuren.

Deze variant moet voor een verbeterde verkeersveiligheid zorgen. Het sluit ook aan bij de voorwaarden die de provincie Zuid-Holland stelt aan het gebruik van het fietspad en het komt volgens B&W overeen met de wensen van de betrokken standpaviljoenhouders. Op de lange termijn zal tezamen met de betrokken ondernemers en de provincie, moeten worden gezocht naar een permanente oplossing.

Omdat de realisatie van de hellingbaan momenteel niet haalbaar is, wordt de aanleg on hold gezet.

Meer nieuws uit
Zoeken