Gemeente Rotterdam neemt regie Hoekse strand over

Hoek van Holland 08.07.2024 – Het college van Rotterdam heeft de gemeenteraad vorige week bericht dat de grondhuurovereenkomsten met Hoek van Holland Investment (HvHI) is beëindigd.

Ontwikkelingen daarover waren in maart reeds bekend gemaakt.

De grond (strand Hoek van Holland) is eigendom van het Rijk en wordt verhuurd aan de gemeente. In de oude situatie was er sprake van onderhuur aan HvHI, dat op haar beurt weer onderverhuurde aan de ondernemers in de strandpaviljoens en winkels in Hoek van Holland. In de nieuwe situatie huren de ondernemers rechtstreeks van de gemeente.

Toelichting college
De gemeente Rotterdam wil graag individueel ondernemerschap bevorderen en daarnaast een kwaliteitsslag en verduurzaming op het strand van Hoek van Holland tot stand brengen. Om hier meer regie op te voeren, is de gemeente overgegaan tot de beëindiging van de grondhuurovereenkomsten met HvHI voor de grond waarop 9 strandpaviljoens en 8 winkels staan.

Om juridische procedures met HvHI te voorkomen en om tot een minnelijke oplossing te komen, heeft de gemeente een voorstel gedaan aan HvHI. Hierop heeft haar advocaat aangegeven dat zij akkoord gaat met dit voorstel. Pels Rijcken heeft vervolgens een Vaststellingsovereenkomst gemaakt, die door beide partijen is ondertekend. Nu de Vaststellingsovereenkomst is ondertekend, zullen er nieuwe grondhuurtaxaties uitgevoerd worden en met de geselecteerde huurders grondhuurovereenkomsten worden aangegaan. De gemeente is in dat kader voornemens om de huidige exploitanten – indien deze reeds vóór 8 maart 2024 van HvHI onderhuurden- een aanbieding te doen voor een nieuwe rechtstreekse (grond)huurovereenkomst, mits de Didam-regels en overige wet- en regelgeving daaraan niet in de weg staan. De gemeente zal dit voornemen ook gaan publiceren.

In de grondhuurovereenkomsten zullen onderwerpen als duurzaamheid en een kwaliteitsslag opgenomen worden. Parallel aan het bovenstaande proces wordt gewerkt aan de Strandnota als onderdeel van het TROP, (toeristische ontwikkelperspectief). De verwachting is dat deze eind 2024 bestuurlijk kan worden vastgesteld en dat deze wordt gebruikt bij het aangaan van de nieuwe (grond)huurovereenkomsten met de ondernemers.

 

Meer nieuws uit
Zoeken