Hoogheemraadschap: ga zuinig om met water

Westlanden 09.07.2015 – Het is zeer droog en de verwachting is dat de droogte de komende week aanhoudt. Er is nog voldoende wateraanvoer


vanuit het Brielse Meer om het waterpeil overal op niveau te houden. De watervraag door sportverenigingen, golfbanen en tuinders is momenteel wel groot. Dus we vragen een ieder om bewust en zuinig met (oppervlakte)water om te gaan. Zo is het beter om de tuin ‘s avonds te sproeien. Het water verdampt dan niet zo snel en kan goed opgenomen worden door de plant.

College niet bevreesd voor drinkwatertekort

Het kan voorkomen dat het water in de sloot lager staat dan normaal. Dit komt vaak door een verstopping van een verbindingsbuis of dichtgegroeide sloot. Het is belangrijk dat het water alle hoeken van het watersysteem bereikt. We adviseren om de sloot zo schoon mogelijk te houden. Delfland is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoofdwatergangen. Het onderhoud van kleinere sloten ligt vaak bij de aanwonende zelf.

Dijkinspecties

Delfland inspecteert de droogtegevoelige dijken pro-actief, zodat we meteen kunnen optreden als dat nodig mocht zijn. Op twee plekken zijn eerder scheuren geconstateerd, maar deze zijn niet ernstig. Het neerslagtekort is opgelopen naar 180-210 mm maar levert nog geen problemen op.

Meer nieuws uit
Zoeken