Inkoop ondersteuning kwetsbare burgers vanaf 2016

Maassluis 01.07.2015 – Vanaf 2016 staan gemeenten opnieuw voor de opgave met minder middelen passende zorg en ondersteuning


vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te blijven bieden. Daarom zijn nu al 25 zorgaanbieders met elkaar in gesprek over de ondersteuning van ruim 20.000 kwetsbare burgers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Tijdens de werkconferentie van vrijdag 26 juni jl. in de Koningshof in Maassluis, georganiseerd door ROGplus, deelden zorgaanbieders hun ideeën en oplossingen met de gemeentelijke beleidsambtenaren, medewerkers van Bureau Inkoop MVS en ROGplus. Ook het voltallig bestuur van ROGplus was aanwezig: de wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, respectievelijk Arnold Keijzer, Cees Oosterom en Patricia van Aaken. Zij onderstreepten het belang van meer samenwerken, innoveren en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

vnlr wethouders Arnold Keijzer (gemeente Maassluis), Cees Oosterom (gemeente Vlaardingen), Patricia van Aaken (gemeente Schiedam) en Rob van de Water, directeur ROGplus.

Op eigen kracht, dat doen wij samen Rob van de Water, directeur van ROGplus, is blij met de resultaten van de werkconferentie: “Er zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen zorgaanbieders en de bereidheid tot samenwerken is groot. Iedereen werkt hard aan oplossingen voor de gevolgen van de besparingen die vanuit het Rijk zijn opgelegd.

Samenwerking tussen gemeenten, ROGplus en de zorgaanbieders is nu van het grootste belang om kwetsbare burgers passende ondersteuning te kunnen blijven bieden. Ook zullen wij hen blijven stimuleren in hun zelfredzaamheid vanuit ons motto: ‘op eigen kracht, dat doen wij samen!’.” ROGplus praat op woensdag 8 juli a.s. ook met de cliëntenraden van de zorgaanbieders en de gemeentelijke Wmo-adviesraden over de effecten van de uitvoering van de Wmo in het dagelijks leven.

ROGplus voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

ROGplus is de regionale uitvoeringsorganisatie die namens de drie gemeenten verantwoordelijk is voor de indicatiestelling, het contractmanagement, het facturatieproces en de verstrekking van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het gaat hierbij om individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en logeren. Ook Regiotaxi Waterweg, rolvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden vallen onder deze maatwerkvoorzieningen.

De werkgroep inkoop 2016, waarvan ROGplus de trekker is, bestaat uit Bureau Inkoop MVS en de beleidsambtenaren van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Deze werkgroep gaat de ideeën uit de werkconferentie meenemen bij het inkooptraject van Wmo-zorg en -ondersteuning voor volgend jaar en daarna. Na een officiële aanbestedingsprocedure is eind 2015 bekend welke zorgaanbieders vanaf 2016 ondersteuning gaan of blijven bieden aan kwetsbare burgers. 

Meer nieuws uit
Zoeken