Koninklijke onderscheiding voor An Beekenkamp

Maasdijk 17.06.2024 – Mevrouw A.C. (An) Looije-Beekenkamp uit Maasdijk heeft op zaterdag 15 juni een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester B.R. Arends.


Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ontving de bijbehorende versierselen bij de viering van haar 50-jarige jubileum binnen de Beekenkamp Group.

Beekenkamp Group
Mevrouw Beekenkamp is sinds 1974 werkzaam binnen het familiebedrijf Beekenkamp Group. Mede onder haar leiding ontwikkelde het familiebedrijf zich als toonaangevende leverancier in groenten-, pot- en perkplanten, verpakkingen en chrysanten. Zij is zeer betrokken bij de duizenden medewerkers, leveranciers en de klanten.


Foto Thierry Schut

Plantum
Vanaf 2001 is zij vrijwilliger bij en bestuurslid (2004-2016) van Plantum, de vereniging van zaaizaad en plantgoedbedrijven in Nederland met zo’n 300 leden. An Beekenkamp leverde een grote bijdrage aan de oprichting van een Europese vereniging, waar collega’s uit EU- en niet-EU-landen bijeenkomen op initiatief van Nederland.

VNO-NCW Westland-Delfland
Als lid en vanaf 2018 als bestuurslid van VNO-NCW Westland-Delfland (800 leden) is An Beekenkamp als portefeuillehouder glastuinbouw nauw betrokken bij Greenport Westholland en levert een constructieve bijdrage aan het regionale ondernemersklimaat. Voor de gehele tuinbouwsector is zij een ware ambassadrice en bevordert het vrouwelijk leiderschap.

Good Seed and Plant Practices
Sinds 2009 is zij vrijwilliger bij en vanaf 2019 bestuurslid van Good Seed and Plant Practices, een stichting gericht op het leveren van gezond zaad en jonge planten. Mevrouw Beekenkamp zette zich in voor de promotie van een ziektevrije teelt van tomaten bij de plantenkwekers.

Inspirerend Kennis Netwerk (IKN)
Als secretaris-penningmeester (2013-2019) van en vrijwilliger bij IKN, een ondernemersvereniging van Westlandse ondernemers met zo’n 80 leden organiseerde zij mede de bijeenkomsten en behartigde de belangen van de leden. Tot op heden zet zij zich in als adviseur voor vooral tuinbouwgerelateerde vraagstukken.

Fleuroselect
De laatste tien jaar is mevrouw Beekenkamp betrokken als bestuurslid van Fleuroselect, een internationale organisatie voor veredelaars en producenten van uitgangsmateriaal in pot- en perkplanten en organiseerde mede de bijeenkomsten en teeltproeven.

Looye Kwekers
Vanaf 2017 lid van de Raad van Commissarissen van de Looye Kwekers Holding B.V.

Maasdijk
Tot slot zette zij zich voor de Maasdijks gemeenschap in als lid van de medezeggenschapsraad van Basisschool Het Kompas (2005-2007) en gedurende tien jaar voor de Protestantse Gemeente Maasdijk, onder andere als vicevoorzitter van de werkgroep fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente.

Meer nieuws uit
Zoeken