Maassluise muziekweek krijgt bredere opzet

Maassluis 30.06.2015 – Met ingang van de 57e editie wordt de Maassluise Muziekweek, in 2016, uitgebreid.


Tot nu was de Muziekweek alleen bedoeld voor jonge kinderen, nu wordt er een categorie aan toegevoegd. Dit betreft eerste- en tweedejaarsstudenten van conservatoria. Deze jongeren gaan een afzonderlijke groep vormen.

De Govert van Wijnstichting, onder meer de organisatie achter het jaarlijkse orgelconcours in Maassluis en de alom geprezen muziekserie ‘Tussen Maas en Sluis’, zal deze nieuwe categorie ondersteunen met enkele aantrekkelijke financiële aanmoedigingsprijzen.

Doordat de Maassluise Muziekweek in twee delen wordt gesplitst, jeugd van 6 tot 16 jaar en eerste- en tweedejaarsstudenten zullen de oudsten in de leeftijdscategorieën weinig of geen concurrentie meer ondervinden van kinderen, die al aan conservatoria studeren. De kindvriendelijkheid van dit concours, waardoor de muziekweek in den lande zeer wordt gewaardeerd, wordt hiermede verder versterkt. De beide categorieën krijgen een eigen jury, waarbij vooral ook veel aandacht zal worden besteed aan opbouwende en stimulerende adviezen aan de deelnemers. (foto archief)

Naast de zo gewaardeerde stimuleringsprijs en prijzen voor het beste ensemble, het spelen van stukken van Nederlandse componisten en het spelen van een instrument dat in de vergetelheid dreigt te geraken, wordt overwogen ook prijzen in natura beschikbaar te stellen, zoals masterclasses en workshops.

Het ligt ook in de bedoeling, dat de Stichting stimulerende activiteiten zal ontplooien voor o.a. de jeugd in Maassluis. Hier ligt immers de bakermat van de Maassluise Muziekweek 58 jaar geleden.

De Stichting Maassluise Muziekweek is van mening dat met de uitbreiding de aantrekkingskracht voor dit concours nog meer zal toenemen.

Meer nieuws uit
Zoeken