Midden-Delfland 2,3 miljoen in de min in 2012

Midden Delfland 02.05.2013 – Gemeente Midden-Delfland sluit de jaarrekening 2012 met een positief resultaat van € 295.960 op de reguliere bedrijfsvoering. Wel moest er door de economische situatie fors op de gemeentelijke bouwprojecten worden afgeboekt.
 

Het jaar 2012 wordt daardoor afgesloten met een negatief resultaat van € 2.324.395. Deze financiële tegenvaller kan worden opgevangen door de gemeentelijke reserves.

Gemeente Midden-Delfland heeft in 2012 bezuinigd met een bedrag van € 257.000. Deze bezuinigingen kwamen bovenop het bedrag van € 1,6 miljoen uit de begroting 2011-2014. Hoewel er ook in 2012 is bezuinigd, is toch vooruitgang geboekt op de belangrijkste opgaven van de gemeente Midden-Delfland: het behoud van het open en agrarisch cultuurlandschap en het versterken van de vitaliteit van de dorpen. Dit resultaat werd mede bereikt door betrokkenheid van en intensief samenwerken met inwoners, ondernemers, organisaties en overheden.

Kwaliteit landschap

Het behouden en versterken van het karakteristieke open veenweidegebied is de belangrijkste opgave van de gemeente Midden-Delfland. Als compensatie voor de aanleg van de A4 is in 2012 een eerste rijksbijdrage van 9,5 miljoen uitbetaald om deze opgave te ondersteunen. Dit geld is geïnvesteerd in het Groenfonds Midden-Delfland en gebruikt voor onder meer het verwijderen van verspreid liggende verouderde kassen en de verduurzaming van het boerenbedrijf. Met andere overheden en gebiedspartijen werkt Midden-Delfland intensief samen om de kwaliteiten van de groene ruimte te beschermen en te verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe recreatieve routes.

Vitale dorpen

Inwoners, ondernemers en organisaties zijn nauw betrokken bij hun leefomgeving. Zij werkten samen met de gemeente aan bijvoorbeeld het onderhoud en beheer van gebouwen en sportvelden, en de organisatie van openbare festiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn Kindermonumentendag en opera Kinderzegen. In het afgelopen jaar is geld vrijgemaakt om sporthal De Hofstede, De Schilpen/Tavenu, Dorpshoeve en ’t Notenschip op te knappen. Ondanks de economische situatie wordt in Midden-Delfland nog steeds gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn Look West, Het Balkengat en de herontwikkeling van het centrum van Den Hoorn. Voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn de mogelijkheden van het minimabeleid uitgebreid. Zo is er een extra vergoeding voor schoolkosten en deelname aan verenigingsactiviteiten van kinderen.

Dienstverlening

Eind 2012 is het nieuwe gemeentehuis aan de Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden in gebruik genomen. De inrichting biedt betere ontvangstmogelijkheden voor klanten en daarnaast goede spreekkamers en vergaderfaciliteiten. De openingstijden zijn uitgebreid met een tweede
avondopenstelling en de dienstverlening op afspraak is uitgebreid.

Meer nieuws uit
Zoeken