Nieuwsberichten uit Hoek van Holland

Hoek van Holland 20.12.2011 – De werkzaamheden in de Ericksstraat zijn voor het einde van het jaar afgerond. De werkzaamheden in de Jolstraat starten op maandag 9 januari 2012 en duren ongeveer vier weken.
 

Deze werkzaamheden bestaat uit het verwijderen van de bestrating, het vervangen van de riolering en gasleiding en het aanbrengen van de bestrating. De reden van deze wijziging in de planning is dat we er dan zeker van zijn dat de straten tijdens de feestdagen bereikbaar zijn.

Werkzaamheden Badweg

Deze week is Gemeentewerken aan het begin van de Badweg gestart met  werkzaamheden ter verbetering van de afwatering om zo de wateroverlast te beperken.

Geen rijbewijzen op 28 en 29 december

Op 28 en 29 december a.s. kunnen de Stadswinkels, vanwege groot onderhoud aan de systemen van de RDW, geen aanvragen voor een rijbewijs in behandeling nemen. Ook het uitreiken van een rijbewijs is op die dagen niet mogelijk. Houdt u er rekening mee dat u uw eerder aangevraagde rijbewijzen op die dagen dus ook niet kunt afhalen. Op vrijdag 30 december is het systeem weer beschikbaar en is de stadswinkel Hoek van Holland geopend van 09.00 – 13.00 uur. Onze excuses voor het ongemak.

Jeugdtarief identiteitskaart fors omhoog
Heeft uw kind (0 t/m 13 jaar) nog geen eigen reisdocument, vraag dan voor 1 januari 2012 een Nederlandse identiteitskaart aan. Vanaf 1 januari 2012 gaat het (landelijke) jeugdtarief voor de identiteitskaart omhoog van € 9,20 naar € 30,00. Per 26 juni 2012 is het niet meer mogelijk uw kind bij te schrijven in uw eigen paspoort. Maak dus de gehele maand december nog gebruik van het voordelige tarief. Via internet maakt u snel en eenvoudig een afspraak. Kijk op www.rotterdam.nl/identiteitskaart

Eindejaarsreceptie

Om het jaar feestelijk uit te luiden, organiseert de deelgemeente Hoek van Holland op donderdag 22 december van 17.00 tot 19.30 uur in de foyer van LCC De Hoekstee een Eindejaarsreceptie. Een ieder is van harte welkom om bij de Eindejaarsreceptie aanwezig te zijn.

Wijziging e-mailadressen deelgemeente

Vanaf heden is het algemene e-mailadres van de deelgemeente gewijzigd in dghvh@rotterdam.nl.  Ook de VraagWijzer Hoek van Holland heeft een nieuwe

e-mailadres, namelijk vraagwijzerhoekvanholland@rotterdam.nl. Tevens heeft de VraagWijzer Hoek van Holland een nieuw telefoonnummer, namelijk 010-2671234.

Opruimen kerstversieringen in de wijk

Heeft u samen met uw buren kerstversieringen aangebracht in uw wijk? Zorg er dan voor dat deze uiterlijk vrijdag 30 december zijn opgeruimd. Help mee aan een schoon en veilig Hoek van Holland.

Vuurwerk knallen? Opruimen met z’n allen!

Oud en Nieuw staat voor de deur en dat betekent een groot feest en samen genieten van prachtig vuurwerk. Het afsteken van het vuurwerk maakt het feest op Oudejaarsavond compleet, maar het veroorzaakt ook veel afval. Duizenden kilo’s vuurwerkafval ontsieren jaarlijks in januari het straatbeeld, ook in Hoek van Holland. Afval dat bovendien gevaarlijk kan zijn, als kinderen niet afgegaan vuurwerk in handen krijgen. Vuurwerkafval dat niet wordt opgeruimd, is ook nog eens slecht voor ons milieu. Help mee aan een schoon en veilig Hoek van Holland. Ruim vuurwerkafval meteen op.

Kerstboom afgetuigd? Roteb haalt ‘m op!

Gezellig zo’n kerstboom thuis. Maar waar laat u de boom als de kerst voorbij is? Roteb helpt! Na Tweede Kerstdag zet Roteb zich extra in om kerstbomen op te halen. Normaal is het niet toegestaan, maar in deze periode mag u de kerstboom naast een ondergrondse of bovengrondse container zetten, of naast de vuilniszakken dan wel de minicontainer. Uw kerstboom zelf wegbrengen naar het Milieubrengstation in Hoek van Holland aan de Zekkenweg 110 a mag natuurlijk ook. Kijk voor meer informatie op www.roteb.nl/roteb of bel 14 010 (lokaal tarief).

Tweede Kerstdag heeft ook de vuilnisman een dagje vrij

Op Tweede Kerstdag, maandag 26 december 2011, haalt Roteb geen huisvuil op, want ook de vuilnisman heeft dan een dagje vrij. In plaats daarvan komt Roteb uw huisvuil ophalen op dinsdag 27 december 2011. Een dag later dus. Houdt u er rekening mee dat, in verband met de veranderende ophaaldiensten, de vuilnisman vroeger langs kan komen dan u gewend bent (vanaf 06.30 uur). Maar ook langer kan doorwerken (tot 22.00 uur).

Vrijwilligersvacatures

Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet heeft een breed aanbod aan vrijwilligersvacatures. Onderstaand de nieuwste vacature in Hoek van Holland:

Gladheidsbestrijding

Roteb is in Rotterdam verantwoordelijk voor het strooien van de wegen bij gladheid door sneeuw, ijzel of opvriezende wegdelen. In Hoek van Holland voert de Gemeente Westland deze werkzaamheden in opdracht van Roteb uit. Dit, omdat er vaak een groot verschil is in de weersomstandigheden tussen Rotterdam en Hoek van Holland.

De Gemeente Westland kan vanwege haar ligging een goede inschatting maken van de nodige inzet, maar voert haar werkzaamheden wel uit volgens het door het Rotterdamse college vastgestelde gladheidbestrijdingbeleid. Net als in de rest van Rotterdam staat ook voor Hoek van Holland 24 uur per dag een strooiploeg klaar die ervoor zorgt dat de hoofdwegen bij gladheid door opvriezing of sneeuw begaanbaar blijven.

Prioriteiten

Omdat het onmogelijk is om gelijktijdig elke straat en elk voetpad te bestrooien, proberen Roteb en de Gemeente Westland zo veel mogelijk te strooien nog voordat het glad wordt. Maar bij plotseling opkomende gladheid worden prioriteiten gesteld. Wanneer de hoofdwegen gestrooid en weer begaanbaar zijn, wordt alles in z’n werk gesteld om knelpunten op de overige wegen op te lossen. Publieke voorzieningen, zoals bejaardentehuizen, winkelcentra en dergelijke, blijven toegankelijk door het handmatig strooien van zout door medewerkers van Roteb.

Uw eigen stoepje

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen stoepje. Gelukkig hebben al veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis strooizout op te halen. Die betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom stelt de Gemeente Rotterdam voor iedere bewoner maximaal twee zakken strooizout van 5 kg gratis beschikbaar. Een handje zout (circa 15 gram) per vierkante meter is voldoende om gladheid te bestrijden. Reken dus maar uit wat u met 5 kg zout kunt strooien. Als dit op is, kunt u gewoon nieuw zout halen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 14.30 uur bij de Gemeentewerf aan de Prins Hendrikweg 56 en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Milieupark aan de Zekkenweg 100. Meer informatie over gladheidbestrijding en de strooiroutes in Hoek van Holland kunt u vinden op www.rotterdam.nl/roteb of bel 14 010.

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken