RET start proefritten met metro aan zee

Hoek van Holland 10.03.2023 – Wethouder Karremans heeft vorige week gemeld dat de MRDH een tijdelijke indienststellingsvergunning heeft verleend waarmee het proefbedrijf kan aanvangen.


De volgende stap is vandaag, het beheer van de nieuwe infrastructuur is overgedragen aan de RET. Dit is een voorwaarde om met het proefbedrijf te kunnen starten.

RET Proefbedrijf
De RET start het proefbedrijf op zondag 12 maart en loopt naar verwachting door tot en met dinsdag 21 maart. Het grootste deel van het proefbedrijf bestaat uit het rijden volgens dienstregeling: dus meters maken op het nieuwe traject. Dit wordt ingevuld door ritten te rijden met aparte metro’s tussen de stations Steendijkpolder en Hoek van Holland Strand.

Er zijn een aantal bijzonderheden:

– Op zondag 12 maart wordt alleen in de nacht tussen ca. 00.50 en 06.00 uur gereden;
– Vanaf maandag 13 maart tot en met dinsdag 21 maart wordt overdag gereden met een frequentie van 20 minuten en in de avond van 30 minuten;
– Op zaterdag 18 maart wordt tussen 11.00 en 16.00 uur met de maximale frequentie van 8 metro’s per uur gereden;

Nadat het proefbedrijf succesvol is verlopen en de rapportage is goedgekeurd door de MRDH kan de RET zich richten op het starten van de exploitatie.

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 maart rijdt de RET proefritten. Er worden dan scenario’s uitgetest die alleen tijdens een buitendienststelling beproefd kunnen worden. Deze ritten zien er als volgt uit: Op zondag 12 maart vanaf 00:50 uur wordt een 15 minutendienst gereden op het tracé Steendijkpolder – Hoek van Holland Haven – Hoek van Holland Strand. Er wordt gereden met 3 metro’s. De laatste metro vertrekt om 5:30 uur vanaf Hoek van Holland Strand naar Steendijkpolder.

Periode RET Proefbedrijf
De proefritten vinden plaats vanaf zondag 12 t/m dinsdag 21 maart. Na de proefritten in de nacht van zondag 12 maart wordt op maandag 13 maart gestart met het rijden volgens de dienstregeling. De eerste metro start om 06:52 uur vanaf station Steendijkpolder. Deze is om 07:01 uur op station Hoek van Holland Strand. Vanaf dat moment wordt er met 2 metro’s een 20 minutendienst gereden tussen de stations Steendijkpolder en Hoek van Holland Strand. Vanaf 19 uur wordt overgegaan naar een 30 minutendienst met 1 metro. De laatste metro vanaf station Hoek van Holland Strand vertrekt om 00:32 uur en is om 00:41 uur op station Steendijkpolder en gaat dan terug naar de remise.

Met de verzamelde informatie tijdens deze ritten moet worden aangetoond dat de RET klaar is om het tracé tot het strand in exploitatie te nemen. Tijdens het gehele proefbedrijf wordt er zonder reizigers gereden.

Frequentietest zaterdag 18 maart
Op zaterdag 18 maart wordt tussen 11:00 en 16:00 uur met de maximale frequentie van 8 metro’s per uur per richting gereden tussen de stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand. Dit gebeurt met 2 metro’s.

Reguliere dienstregeling RET metrolijn B
De reguliere exploitatie ondervindt geen hinder van het proefbedrijf: De proeven zijn zo opgezet dat de dienstregeling niet aangepast hoeft te worden. Metrolijn B rijdt tijdens het proefbedrijf nog steeds (met reizigers) tot aan het tijdelijke station Hoek van Holland Haven. De enige aanpassing is dat de reguliere metro’s tussen Steendijkpolder en het tijdelijke station Hoek van Holland Haven tijdens het proefbedrijf tussen ongeveer 07.00 en 19.00 uur vertrekken van spoor 3 in plaats van spoor 1. Daarover worden de reizigers ter plaatse geïnformeerd met borden.

Wanneer start de exploitatie?
Ruud Langeveld: ‘Nu wil je natuurlijk weten wanneer er dan écht reizigers tot aan Hoek van Holland Strand kunnen rijden. Dat is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Tijdens het proefbedrijf kunnen er onverwachte problemen aan het licht komen en er is na het proefbedrijf tijd nodig voor de beoordeling van de resultaten. Ook het opstarten van exploitatie vraagt enige tijd: de dienstregeling moet worden ingeladen en bestuurders moeten worden ingedeeld. Daarom kan de RET nu niet méér vertellen dan de wethouder onlangs al schreef: ‘Het ziet er dus naar uit dat we ruim voor de zomer gebruik kunnen gaan maken van de metro aan zee.’ Zodra over de startdatum meer bekend is, volgt een nieuw bericht.’

Meer nieuws uit
Zoeken