Veldmetingen voor onderzoek watersysteem

Westlanden 06.08.2015 – In augustus en september worden er veldmetingen uitgevoerd voor de watersysteemanalyses van de Groeneveldse polder, Woudse polder,


Woudse Droogmakerij en de polder Berkel. Deze veldmetingen vinden plaats in de gemeenten Midden-Delfland, Westland, Berkel en Rodenrijs, en Pijnacker-Nootdorp.

Grote schoonmaak sloten in het najaar

Veldmetingen worden eens in de zoveel tijd in iedere polder gedaan. De veldmetingen zijn specifiek gericht op het vastleggen van de exacte locatie en de afmetingen van stuwen en duikers. Duikers zijn ondergrondse verbindingen tussen watergangen.

De meetgegevens worden gebruikt voor watersysteemanalyses. Dit zijn onderzoeksprojecten waarin de weerbaarheid van onze (polder-)watersystemen tegen extreme neerslag wordt onderzocht. Mocht het nodig zijn, dan worden er verbetermaatregelen genomen.

Voor de uitvoering van de veldmetingen heeft Delfland meetploegen en/of onderaannemers van Royal Haskoning DHV ingehuurd.

Meer nieuws uit
Zoeken