Hoe zit het met de nieuwe ISW school?

Poeldijk 19.06.2024 – Hoe zit het met de nieuwe ISW school en samenvoeging met De Nieuwe Weg en een ontmoetingscentrum op de locatie van de Veiling in Poeldijk?


Op 27 maart jl nam de Raad het unanieme besluit om in te stemmen met vorenstaand idee en daarvoor een bedrag van bijna 23 miljoen beschikbaar te stellen. Ook Westland Verstandig steunde dat idee omdat het in meerdere opzichten de beste oplossing was. Wel moet het nieuwe gebouw passen in de omgeving. Terecht maakte het college dan ook in het raadsvoorstel de kanttekening van de noodzaak van een stedenbouwkundige inpassing in de omgeving voor verkeer, parkeren, zicht en geluid.

De wethouder gaf tijdens de raadsvergadering van 27 maart op vragen van Westland Verstandig aan dat een aparte omgevingsplan procedure gevoerd moet worden met inspraak voor alle omwonenden. Westland Verstandig vond dat belangrijk in het belang van omwonenden. Dat plan waar het gaat over de ruimtelijke inpasbaarheid in de omgeving, moet ook door de Raad nog worden vastgesteld. Westland Verstandig zal daarbij – zoals altijd – voor de belangen van de omwonenden opkomen: bewoners kunnen een zienswijze indienen.

De best wel rumoerig verlopen avond op 17 mei met inwoners van Poeldijk had anders gelopen als de gemeente de noodzaak van nog een raadsbesluit had vermeld en ook dat de ruimtelijke inpassing nog moet plaatsvinden: wordt vervolgd dus.

Wilt u met Westland Verstandig over het vorenstaande in gesprek dan kan dat en kunt u altijd bellen 0653401068 of mailen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertentie

Meer nieuws uit
Zoeken