Inflatie in juni licht gedaald

Nederland 11.07.2023 – Consumentengoederen en -diensten waren in juni 5,7% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS.


In mei was de inflatie 6,1%.

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) en brandstof. In juni waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 7,2% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei was de prijsstijging op jaarbasis 7,9%.

De afname van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en voeding. In juni 2023 waren motorbrandstoffen 23,2% goedkoper dan in juni 2022. In mei waren de prijzen 18,3% lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voedingsmiddelen waren in juni 13,1% duurder dan vorig jaar. In mei was de prijsstijging op jaarbasis 15,2%.

Verhogend effect energie
De prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) had daarentegen een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Energie was in juni 19,1% goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei waren de prijzen 24,9% lager dan een jaar eerder.

Tabak was in juni 14,7% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in mei was dat 1,5%. De accijnsverhoging op tabaksproducten per 1 april 2023 zorgde voor een stijging van de prijzen. Omdat er in de eerste maanden na de accijnsverhoging nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven werden verkocht, werkt de accijnsverhoging met wat vertraging door in de verkoopprijzen.

De prijzen voor consumenten daalden in juni 2023 met 0,3% ten opzichte van mei. Het prijspeil was in de afgelopen twaalf maanden het hoogst in oktober 2022. Daarna was de trend tot februari 2023 dalend. Vanaf februari tot en met mei zijn de prijzen vier maanden op rij gestegen. In juni daalden de prijzen ten opzichte van een maand eerder.

Een kanttekening is dat bij een vergelijking met een maand eerder rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo zijn bijvoorbeeld vliegtickets in vakantiemaanden duurder dan in maanden buiten het vakantieseizoen. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging. Door deze seizoensinvloeden zijn ontwikkelingen maand op maand vaak volatieler dan ontwikkelingen jaar op jaar.

Inflatie eurozone daalt
Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in juni 6,4% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in mei was dat 6,8%. De inflatie in de eurozone daalde van 6,1% in mei naar 5,5% in juni.

Meer nieuws uit
Zoeken