Bewegwijzeringsborden voor aansluiting op N222

Kwintsheul 28.09.2023 – Op 14 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over betere aansluiting Kwintsheul/Honselersdijk op de Westlandroute (N222).


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

Een aantal politieke partijen in de Westlandse gemeenteraad willen dat de dorpen Wateringen en Kwintsheul minder last hebben van doorgaand verkeer. Rijdend vanaf het Royal FloraHolland-terrein richting Honselersdijk, Kwintsheul en Wateringen zijn ter hoogte van de Zwethlaan en de nieuwe Van Luyklaan goede mogelijkheden om de van de doorgaande weg af te slaan richting Westlandroute.

Zeker de nog niet lang geleden aangelegde Van Luyklaan geeft een prima ontsluiting. Vreemd is het dat op de Kerkstraat en de Middel Broekweg geen goede verwijzingsborden staan richting de Westlandroute ofwel een bord dat doorgaand verkeer moet afslaan richting de N222.

Westland Verstandig vroeg daar geregeld om maar er gebeurt – zoals vaker – weer niets.

De vragen:

Vraag 1
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat verwijzingsborden voor het doorgaande verkeer nuttig en nodig zijn zodat van de Westlandse wegeninfrastructuur optimaal gebruik gemaakt kan worden en de dorpen worden ontlast met doorgaand verkeer?

Antwoord 1
Ja, het college is het hiermee eens.

Vraag 2
Waarom is de Van Luyklaan als verlengde van de Bovendijk aangelegd als er geen duidelijke verwijzingen aan de Kerkstraat plaatsvinden?

Antwoord 2
Momenteel bekijken wij het voorstel voor bewegwijzering aan de Kerkstraat. Wij onderzoeken of het voorstel in overeenstemming is met de belangen en afspraken die vanuit het beheer zijn vastgesteld.

Vraag 3
Wanneer kunnen we de borden verwachten?

Antwoord 3
Het antwoord op uw vraag met een tijdsplanning volgt begin oktober a.s.

Meer nieuws uit
Zoeken