Collegevragen inzake locatie flexwoningen

Westland 11.08.2023 – Door het instellen van de zogenaamde flexroute heeft gemeente Westland in het voormalig Carlton hotel de eerste helft van 2023 meer statushouders een tijdelijke woonplek gegeven dan noodzakelijk was.


Dit levert een voorsprong op voor het te plaatsen aantal statushouders voor de 2e helft van 2023.

Er zal hierdoor wel sneller voor een groter aantal statushouders dan nodig was op kortere termijn een (flex) woning moeten worden gevonden omdat de statushouders maar 6 maanden in het voormalig Carlton hotel mogen verblijven. Doorstroom naar zelfstandige woonruimten is daarna noodzakelijk.

De beloofde flexwoningen worden nog steeds niet gebouwd, waardoor de statushouders een beroep zullen gaan doen op de schaarse sociale huurwoningen in Westland. Dit is o.a. de reden waarom LPF Westland in het vorige college een afhoudend beleid voerde m.b.t. het huisvesten van statushouders. In het AD van 8 augustus jl. lazen we bij een artikel over huisvesting van statushouders een reactie van Westland Verstandig fractievoorzitter Peter Duijsens, waarin hij aangeeft dat achter de schermen hard wordt gewerkt aan een grote locatie van 7 hectare voor flexwoningen en dat het daar wel gaat lukken. Blijkbaar hebben college partijen kennis genomen van ontwikkelingen die niet met alle partijen in de gemeenteraad zijn gedeeld. Hiermee worden die partijen op achterstand gezet en dat geeft aanleiding tot onderstaande vragen.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

–  Is het college bekend met het perceel van 7 hectare waar het geen probleem zou zijn om flexwoningen te gaan plaatsen?

– Is er al met de omwonenden/bedrijven contact geweest en hoe waren de reacties van de omwonenden/bedrijven? 

– Is er overeenstemming bereikt met de eigenaar van het betreffende perceel en wat zijn de kosten? 

– Hoelang is de betreffende locatie van 7 hectare beschikbaar voor de flexwoningen?

– Hoeveel flexwoningen gaan er op de 7 hectare geplaatst worden?

– Is de infrastructuur rond de betreffende plek in orde zo niet zijn de kosten hiervan al bekend? 

– Voor welke doelgroepen komen de flexwoningen beschikbaar?

– Komen de flexwoningen ook beschikbaar voor statushouders uit omliggende gemeenten? 

– Wanneer wordt de hele gemeenteraad over de genoemde locatie geïnformeerd?

– Wanneer kunnen de eerste bewoners vanuit de eerste opvang uit het voormalig hotel verhuizen naar een flexwoning op de betreffende locatie?

– Hoelang mogen de bewoners in de flexwoning blijven wonen?

– Hoe denkt het college de statushouders na deze periode te gaan huisvesten?

– Gaat Westland ook het 2e deel van 2023 meer statushouders huisvesten dan door het Rijk wordt opgedragen?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

André van der Meer

Meer nieuws uit
Zoeken