Collegevragen inzake parkeren deelscooters

Westland 13.04.2022 – Alhoewel op dit moment nog niet een heel groot probleem, dreigt het parkeren van deelscooters wel weer een verstorend beeld van de leefomgeving te zijn.


De WV fractie wordt benaderd door bewoners uit Wateringen en die zien een verhuizing van deelscooters uit het Haagse deel naar Wateringen ter hoogte van de kerk aan het Oosteinde en ter hoogte van de Ark in Wateringen. Ook is de zogenaamde fence opgeschoven binnen de gemeentegrenzen. Wie bepaalt de plekken en met name de toegankelijkheid van trottoirs. Ook het aanzien komt hiermee mogelijkerwijs in gevaar. Voorkomen is beter dan genezen en er zal ook op dit punt helaas gemeentebeleid nodig zijn. Foto’s en een kaart worden bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

– Is het College bereid om alsnog beleid op het gebied van parkeren van deelscooters te gaan ontwikkelen?

– Ewat zijn de regels op trottoirs en doorgaande plekken op dit moment waar mensen zich aan te houden hebben?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig Peter Duijsens

Meer nieuws uit
Zoeken