Collegevragen n.a.v. ongeluk met gele zakken

Wateringen 19.04.2022 – Onderstaand e-mailbericht ontving de fractie van Westland Verstandig over een schrijnend geval in de Dr. Kuyperstraat vanaf de Harry Hoekstraat in Wateringen.


Wij geven de hele mail weer:

“Reeds eerder heb ik u gemeld van het mogelijk gevaar van het ophangen van de gele zakken aan de eerste lantaarnpaal in de Dr Kuyperstraat vanaf de Harry Hoekstraat. Wel nu vanochtend was het zo ver. Een oude dame met rollator kon niet langs de zakken en moest de stoep af. Hierdoor kwam zij ten val op de rijbaan. Gelukkig was ik in de tuin en heb haar op de been geholpen. U krijgt nu twee weken om deze gevaarlijk hangende ring te verwijderen. Indien u dit niet doet dan schakel ik kassa en de rijdende rechter in. De eerste contacten heb ik al gemaakt. Echter met het voorbehoud dat u twee weken heeft om dit gevaarlijke punt te verwijderen.”

Deze mail is gestuurd aan wethouder Snijders op 15 april des ochtends, maar die heeft daar taal noch teken op gegeven tot nog toe. Ook is de situatie niet gewijzigd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

– Wanneer gaat het College over tot wijziging van de situatie aan de eerste lantaarnpaal in de Dr. Kuyperstraat vanaf de Harry Hoekstraat of moeten er nog meer ongevallen daar gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Meer nieuws uit
Zoeken