Gele zakken in Westland gaan verdwijnen

Westland 26.04.2022 – Het nieuwe afvalbeleid van gemeente Westland gaat opnieuw op de schop. 


Dat heeft Peter Duijsens maandagavond meegedeeld tijdens de derde gespreksronde voor de nieuwe coalitie die gehouden werd aan de Verdilaan. 

De gele zakken aan lantaarnpalen waren voor veel Westlanders een doorn in het oog, maar het vorige college hield voet bij stuk. Sinds de verkiezingen heeft de kiezer anders besloten en is de weerstand ook binnen gemeentekringen verminderd. In twee stappen gaat het afvalbeleid veranderen; eerst wordt teruggekeerd naar het oude systeem, waarna wordt overgeschakeld op bron-/nascheiding. Westland Verstandig en GBW waren van het begin af aan tegen het huidige huisvuilbeleid. Eén van de nieuwe wethouders van GBW krijgt dit beleid in zijn portefeuille. 

Plannen
Verder wil de nieuwe coalitie beter onderhoud aan de openbare ruimte. Ook het bouwen en wonen voor Westland wordt in eerste instantie afgestemd op de eigen bewoners. Voor arbeidsmigranten wordt gefocust op twee terrreinen, namelijk het ABC Westland in Poeldijk en de ruimte bij FloraHolland. Statushouders – dikwijls 1 persoon – wil men tussentijds huisvesten in pensions zodat de sociale huursector ontzien worden. Het onderzoek naar een lightrail in het Westland gaat door en het Machteldbeeld – waar veel om te doen was – wordt ergens op het Marktplein teruggeplaats.

Er komt een ombudsman/vrouw met twee beheersambtenaren voor ieder dorp om de klachten bij burgers op voorhanden weg te nemen. Dat moeten de 13.000 meldingen bij het meldpunt verminderen en de afstand tussen inwoners en bestuur verkleinen. 
Er komen extra bedden voor de verpleging. De nieuwbouw bij de Naaldhorst laat op zich wachten, dus denkt men bij de huidige verpleeghuizen op korte termijn 80 extra plekken te kunnen realiseren. 

Het nieuwe college wordt – na screening – eind mei gepresenteerd. Ert komen vijf wethouders, 2 door GBW, 2 door Westland Verstandig en 1 door de VVD. 

Meer nieuws uit
Zoeken