Gemeente gaat onnodige verkeersborden weghalen  

Westland 24.09.2023 – Op 4 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over onnodig verkeersborden.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Nederland telt maar liefst 3 miljoen verkeersborden. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat ruim 20% van deze verkeersborden overbodig is. Een voorbeeld is de gemeente Maassluis, waar na onderzoek bleek dat ruim 1.200 verkeersborden verkeerstechnisch niet nodig waren. Veel verkeersborden zijn namelijk verouderd, niet goed zichtbaar, ontbreken in zijn geheel, staan scheef of de bedrukking is vervaagd.

Naast overbodige borden, wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van extra variaties op bestaande borden, zogenoemde ‘expertborden’. Ondanks de goede bedoelingen, kunnen deze expertborden ook een averechts effect hebben. Borden zorgen voor verwarring en de extra borden maken het verkeer minder overzichtelijk en veilig. Wegbeheerders plaatsen namelijk regelmatig expertborden naast of onder elkaar door ruimtegebrek.

Om meer overzicht en inzicht te krijgen, worden alle geplaatste wettelijke verkeersborden verzameld binnen een landelijke centrale database van platform ISPM (Intelligent Public Space Management). Een mooie ontwikkeling, waarmee het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wegbeheerders een bijdrage willen leveren aan de verkeersveiligheid.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de Westlandse VVD de volgende vragen:

Vraag 1
Heeft het college zicht op onnodige en slecht-zichtbare verkeersborden in Westland? Wordt er bijvoorbeeld op regelmatige basis een schouw gehouden om dit in kaart te brengen? Zo ja, wat komt hieruit? Zo nee, waarom niet en is zij bereid dit alsnog te doen?

Antwoord 1
Het komende half jaar kijken we welke verkeersborden overbodig zijn. Naar verwachting hebben wij hier kwartaal 1 2024 een beeld van. Onnodige borden verwijderen wij vervolgens. Inwoners kunnen helpen door overbodige verkeersborden te melden via de buitenbeter app.

Vraag 2
Is het college bekend met deze database en worden de Westlandse verkeersborden doorgegeven aan deze database?

Antwoord 2
Ja het college is bekend met deze database. De Westlandse verkeersborden staan in deze database.

Meer nieuws uit
Zoeken