Grondafval inzamelen geen taak voor gemeente

Westland 07.07.2023 – Op 8 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie FVD over inzameling van grondafval bij de milieustraten in Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding
Forum voor Democratie Westland steunt het college met haar deelname aan het NK tegelwippen 2023. Hierin faciliteert de gemeente haar inwoners op basis van eigen verantwoording voor een groenere en gezondere leefomgeving. Door het stimuleren van het vervangen van tegels door groen, waarbij gewipte tuintegels gratis op kunnen worden gehaald door de Tegeltaxi en de tegelwipper een mooie plant ontvangt als cadeau voor zijn/haar deelname.

Voor het vervangen van tegels door groen ontstaat er logischerwijs afval in de vorm van grond welke dient te worden afgevoerd.

Naar aanleiding van het afvoeren van grondafval hebben wij de volgende vragen:

Vraag 1
In de milieustraten Naaldwijk en Monster is het niet mogelijk om grondafval af te voeren en worden bewoners doorverwezen naar Renewi in Wateringen, is het college hiervan op de hoogte?

Antwoord 1
Ja, het college is hiervan op de hoogte. Het begrip grondafval kennen we niet. Grond is geen afval. Het is ook geen gemeentelijke taak om overtollig grond in te zamelen. Wij verwijzen de bewoners door naar een erkende inzamelaar. Tot vorig jaar stuurden wij bewoners door naar Renewi, maar die zijn gestopt met de inname van grond door particulieren. Particulieren die hun grond willen deponeren, verwijzen wij nu onder meer door naar AH Vrij. Particulieren mogen zelf kiezen voor een erkende inzamelaar van grond.

Vraag 2
Is het college eens met de fractie van Forum voor Democratie dat de huidige inzamelingsmogelijkheden voor grondafval verbeterd kunnen worden ten behoeve van een efficiënt, productief en milieuvriendelijk afvalbeleid?

Antwoord 2
Voor particulieren volstaat de huidige werkwijze, het gaat hier bovendien niet om afval. Aan het innen van grond zitten ook wel wat uitdagingen ten aanzien van mogelijke vervuiling. Dat vergt meer werk en inspanning van de gemeente. We zorgen voor een aanvullende uitleg op de website. Vraag 3 Is het mogelijk om in ten minste één van onze milieustraten grondafval in te zamelen? Zo ja, kan het college dit op de korte termijn realiseren? Antwoord 3 Nee.

Meer nieuws uit
Zoeken