Nederhof moet zelf afvalbakken regelen

Honselersdijk 15.04.2022 – Op 15 maart hebben B&W vragen ontvangen inzake afvalbakken en een fietsenstalling voor de Nederhof.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De VW fractie is op bezoek geweest bij de Nederhof in Honselersdijk en trof 26 bewoners aan met een beperking die daar een zeer gelukkige woon- en leefomgeving hebben. Prima initiatief wat alleen maar ondersteuning vanuit de gemeente verdient.

Blijkbaar wenst de Nederhof afvalbakken te krijgen omdat er sprake is van 26 zelfstandige woningen, dit onder meer vanwege de benodigde huurtoeslag. Echter de gemeente ziet dit niet als aparte woningen en weigert de nodige afvalbakken ter beschikking te stellen. Dit lijkt ons niet juist.

Daarnaast heeft de woongroep dringend behoefte aan een fietsenstalling en gezien het beleid van de eigenaar van de Nederhof, Stichting Hendrick de Keyser, die uiteraard het erfgoed koestert, mag op het terrein geen fietsenstalling gebouwd worden, ook niet tijdelijk. Achter de Nederhof is een stuk openbaar gebied, eigendom van de gemeente Westland, en daar zou een kleine fietsenstalling die goed afgesloten kan worden, zeer wel op zijn plaats zijn. De vraag is of het College daarmee wil instemmen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom worden aan de bewoners niet de benodigde afvalbakken geleverd en weigert de gemeente dat ondanks het feit dat er sprake is van 26 zelfstandige woningen?

Antwoord 1
Dit betreft een locatie van de commerciële zorgorganisatie Bon Aparte Zorg waar jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wonen met 24/7 begeleiding. Net als andere commerciële zorginstellingen dient Bon Aparte Zorg zelf de afvoer van afval te regelen. De zorgorganisatie kan hierover afspraken maken met een inzamelaar naar keuze.

Vraag 2
Is het College bereid om met degenen die de Nederhof op dit moment beheren, overleg te voeren omtrent de plaatsing van een fietsenstalling op de hiervoor genoemde plek? Kan het College daartoe contact opnemen met de beheerder om te bezien wat de mogelijkheden zijn en ook om het fietsenstallingprobleem op te lossen?

Antwoord 2
Voor het toetsen van de mogelijkheden voor een fietsenstalling op gemeentegrond kan de Nederhof zelf een mail met informatie sturen aan consulenten@gemeentwestland.nl. Deze aanvraag wordt dan conform de daarvoor binnen de gemeente geldende procedures behandeld.

Meer nieuws uit
Zoeken