Opruimen weesbootjes zaak van Delfland

Kwintsheul 10.05.2023 – Op 13 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over opruimen van weesboten in Westland en goed onderhoud van de kunstmatige oevers.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Al eerder heeft de WV fractie aandacht gevraag voor weesbootjes in Westlandse wateren die erg ontsierend werken. Nog steeds is er onenigheid tussen de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland over wie wat doet. 

Bijgaande tekst ontvingen wij van een inwoner die melding maakte bij Delfland op verzoek van de gemeente over weesbootjes:

“Bedankt voor uw melding over de vaartuigen die aan de Hollewatering afgemeerd zijn. De situatie is mij bekend net als de drijvende oevers die verderop gelegen zijn. Voor beide zaken is de gemeente Westland verantwoordelijk. Dit is al eerder aangegeven bij de gemeente. Wij hebben nu wederom contact met de gemeente en vragen hen om te handelen. Als u nog vragen heeft hoor ik het graag en anders kunt u bij de gemeente Westland terecht.”

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom worden onze inwoners in onzekerheid gelaten en verwijst de gemeente naar Delfland, terwijl Delfland vindt dat het een gemeentezaak is?

Antwoord 1
Wij hebben geen gemeentelijk beleid om (wees)bo ten te verwijderen in Westlandse wateren. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft beleid om (wees)boten te verwijderen wanneer het voor de waterkwaliteit een risico vormt.

Vraag 2
Kan daar nu eens en voor altijd duidelijkheid in komen zodat de inwoners niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden?

Antwoord 2
Zie antwoord vraag 1. Wij verwijzen inwoners naar het Hoogheemraadschap Delfland, zodat zij kunnen afwegen of een (wees)boot in het kader van de waterkwaliteit weg moet.

Vraag 3
De kunstmatige oevers aan de Hollewatering zijn in erbarmelijke staat en veel pvc -buizen zijn kapot en ook diverse stukken zijn losgeraakt en zijn zelfs ondersteboven gedraaid. Wanneer wordt dit hersteld?

Antwoord 3
De aanleg van de kunstmatige oevers was, met het Hoogheemraadschap Delfland, een gezamenlijk project. De kapotte en losse pvc-buizen en stukken zijn verwijderd. Wij nemen contact op met het Hoogheemraadschap Delfland om te bespreken of grootschalig herstel nodig is

Meer nieuws uit
Zoeken