Oude brug bij Baakwoning wordt vervangen

Naaldwijk 01.04.2022 – Op 8 maart heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over obstakel richting Baakwoning.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Bijgaande melding kwam bij onze fractie binnen : “Goedemiddag, Ik was aan het fietsen richting Baakwoning kwam het volgende obstakel tegen. Het wel bekende bruggetje ter hoogte van boeren goed. Dat is een levensgevaarlijk bruggetje omdat het hout verrot is en er alle maal uitsteeksels uitsteken. Als er mensen die slecht ter been zijn of met rollator lopen of zelfs met de fiets is dit niet veilig ”

Vraag 1
Dit is volgens ons wel een openbare weg en wat gaat het College doen aan deze gevaarlijke situatie?

Antwoord 1
De Baakwoning is een zogeheten ‘Eigen Weg’, waarbij de brug eigendom is van enkele omwonenden. Doordat zowel de weg als de brug geen eigendom is van de gemeente, wordt ook het beheer en onderhoud niet door de gemeente uitgevoerd. De gemeente heeft de afgelopen periode overleg gevoerd met de eigenaren over het vervangen van de brug. De brug wordt medio 2022 vervangen door een brug, die elders in W estland overbodig is geworden. Na vervanging zal de brug niet opengesteld worden voor autoverkeer.

De Baakwoning is een smalle tuindersweg waar veel bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Deze weg is in het kader van verkeersveiligheid ongeschikt om als ontsluitingsweg voor bewoners uit omliggende nieuwbouwwijken te dienen. Brom(fietsers) en voetgangers kunnen wel van de brug gebruik maken. De brug is daarnaast geschikt om ingeval van nood te dienen als tweede ontsluiting voor de hulpdiensten.

Meer nieuws uit
Zoeken