Speeltuinen Liermolen pas open na keuring

De Lier 28.06.2023 – Op 31 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over speeltuin aan de Liermolen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De WV fractie wordt diverse malen aangesproken over de spiksplinternieuwe mooie speeltuinen in Liermolen en wanneer deze gebruikt kunnen gaan worden. Deze staan al geruime tijd omringd door hekken en uiteraard houden sommige hekken de kinderen die willen spelen niet echt tegen. Dit leidt tot niet gewenste situaties die zelfs onveilig kunnen zijn.

Het gaat in totaal om vier nieuwe speeltuinen en een klimrek. Die staan er al sinds februari en kunnen niet gebruikt worden.

Vraag 1
Wanneer worden de al supermooie en leuk ervaren speeltuinen in de Liermolen opengesteld voor kinderen en waarom moet dat allemaal zo lang duren?

Antwoord 1
Wij hebben bij de ontwikkeling van het woningbouw project Liermolensloot een faciliterende rol. De ontwikkelaar BPD legt de speelplekken aan. De speeltoestellen zijn in de periode van week 8 t/m 12 geplaatst. In de weken erna stond het aanbrengen van de val-ondergrond op de planning. Door weersomstandigheden vertraagde de planning voor het aanbrengen van de val-ondergrond flink. Hierdoor is de val-ondergrond in week 20 aangebracht en heeft de ontwikkelaar later dan gepland de speeltuin met nieuwe ondergrond laten keuren.

Momenteel wachten wij op de positieve keuringsrapportage. Zodra wij een positieve rapportage van keuring binnen hebben en vaststellen, stellen wij de speeltuinen open. Wij mogen zonder een goedgekeurde keuringsrapportage de speeltuinen (in verband met aansprakelijkheid) niet openstellen.

Meer nieuws uit
Zoeken