Stand van zaken kruising Dijkweg / N213

Honselersdijk 26.07.2023 – Op 14 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de kruising Dijkweg/N213.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Aan de Dijkweg in Honselersdijk wordt het gaspedaal door weggebruikers dikwijls te diep ingetrapt. De WV fractie heeft al een aantal keren aandacht gevraagd voor de kruising Dijkweg / N213.

Te snel rijden, teveel lawaai en heel veel overlast voor de omwonenden. De wethouder heeft eerder toegezegd dat er camera’s zouden komen, maar die verschijnen maar niet. Elders op de N213 zijn dergelijke camera’s wel heel snel geplaatst. Waarschijnlijk gaat de Provincie daarover, maar de gemeente kan dat van de Provincie verlangen en dat was ook de stand van zaken al weer geruime tijd geleden. Ook op dit dossier zien we te weinig actie en te weinig voortvarendheid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom wordt geen actie ondernomen middels onder meer flitspalen om de kruising Dijkweg/N213 nu eindelijk eens aan te pakken?

Antwoord 1
De gemeente Westland is niet de wegbeheerder van de N213 en heeft geen rol in het aanvragen of plaatsen van flitspalen op of nabij deze kruising. De provincie Zuid-Holland kan, als wegbeheerder, wel een flitspaal aanvragen. Het is vervolgens aan de politie en het Openbaar Ministerie om wel of niet tot plaatsing over te gaan.

Vraag 2
Er zou ook sprake zijn van het plaatsen van geluidschermen, maar ook die zien we maar niet komen. Hoe staat het daarmee?

Antwoord 2
Om een geluidsscherm te kunnen plaatsen hebben we toestemming nodig van een particulier. We zijn hierover in onderhandeling

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Meer nieuws uit
Zoeken