Vleermuizen stoppen bouwactiviteit. Ongelofelijk!!!

Wateringen 07.07.2015 – De fractie van GemeenteBelang Westland vindt het onvoorstelbaar dat de sloop van twee blokken woningen wordt tegen gehouden door een paar vleermuizen,


in de Oranjewijk in Wateringen.

Remmert Keizer; ‘Met alle respect voor de flora en fauna maar het kan met de hedendaagse technieken toch niet zo zijn dat deze beestjes nergens naar toe verplaatst kunnen worden, en ontwikkeling van een nieuwbouwwijk tegen houden. Het ministerie van EZ heeft een brief van negen pagina’s nodig om uit te leggen waarom de sloop niet kan plaats vinden.’ (foto sloopwoningen)

Als er niets gaat gebeuren dan vreest GemeenteBelang Westland verpaupering en een plek voor overlast. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid zal GBW een motie indienen om het college te verzoeken alles te doen wat in haar vermogen ligt om bij de rijksoverheid aan de bel te trekken en alsnog te zorgen dat de bouwontwikkelingen op de bewuste locatie verder kunnen.

Motie

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 14 juli 2015

Overwegende dat:

·        Inmiddels bekend is dat, door aanwezigheid van vleermuizen, in Wateringen twee blokkenwoningen de komende drie jaar niet gesloopt mogen worden.
·        De woningbouwvereniging eerder reeds het gas en elektra heeft laten afsluiten.
·        De leegstaande woningen leiden tot een verpauperde uitstraling voor de hele wijk.
·        Tijdelijke bewoning niet tot de mogelijkheden behoord.
·        Vanuit het oogpunt van de Flora en Fauna Wet deze beslissing is genomen door het ministerie van Economische Zaken.
·        De leegstand en de verpaupering van de panden een aantrekkende kracht hebben op diverse soorten criminaliteit.  

Verzoekt het college  

Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid alsnog met de rijksoverheid contact op te nemen en te zorgen dat er een opvangplek voor de desbetreffende vleermuizen wordt gevonden.

Op deze wijze kunnen de verdere bouwontwikkelingen in Wateringen alsnog doorgang vinden.  

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,  

Remmert Keizer

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken