Westland en het Juncker garantiefonds

Westland 15.07.2015 – Vrijdag 10 juli jl. werd in Tilburg een bijeenkomst georganiseerd aangaande het Juncker garantiefonds, ook wel het Europees Fonds voor Strategische Investeringen( EFSI )genoemd.


Aanleiding was het feit dat op 24 juni jl. het Europees Parlement heeft ingestemd met dit garantiefonds dat op 1 september 2015 van start gaat. Met dit fonds wil Europa de concurrentiekracht versterken en investeringen stimuleren. Reden voor EVP Europarlementariër (fractie CDA) Lambert van Nistelrooij om Nederlandse ondernemers uit te nodigen om de mogelijkheden van dit fonds toe te lichten.

Namens de fractie van CDA Westland heeft Karin Zwinkels deze bijeenkomst bijgewoond en geconstateerd dat hier voor Westland kansen liggen. Dit leidt tot de volgende vragen:

1.    Is het College bekend met de oprichting van dit Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)?

2.      Is het college bekend met de publicatie ‘Drempels weg. Europese interne markt: volop kansen voor Nederland’ van L. van Nistelrooij?

3.      Kent het College de mogelijkheden en kansen die deze EU garantie biedt voor duurzame groei en banen en hoe denkt het College hier invulling aan te kunnen geven, zowel voor MKB ondernemers als voor grotere projecten en investeringen?

4.      Is er al contact geweest richting Europa over dit nieuwe fonds en heeft dit al tot acties geleid?

5.      De CDA fractie ziet graag dat dit fonds onder de aandacht gebracht wordt van de Westlandse (tuinbouw-)ondernemers. Hoe zou dit volgens het College georganiseerd kunnen worden?

6.      M.n. voor het MKB spelen de lokale banken in dit traject een grote rol. Zij ontvangen financiële middelen van de EIB (Europese InvesteringsBank ) om ondernemers leningen te verstrekken. Kan het College hierover in gesprek gaan met de banken zodat de banken hierover hun klanten actiever informeren?

7.      In september brengt Eurocommissaris Regionaal beleid Corina Cretu een werkbezoek aan Westland. Cretu is onder meer verantwoordelijk voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Is het College bereid om nadrukkelijk, n.a.v. het subsidieprogramma Kansen Voor West, ook de samenwerking Greenportcluster onder de aandacht te brengen?

8.      In Westland zijn vooruitstrevende initiatieven en besluiten genomen, zoals de ontwikkeling van de Greenport HortiCampus, herstructurering glastuinbouw aardwarmteboringen, warmterotonde Leiding over West en de garantstelling voor een TRIAS boring. Samenwerking en verduurzaming zijn hierbij het uitgangspunt. Ziet het College kans m.n. voor dergelijke ontwikkelingen aanvragen bij dit fonds te kunnen indienen?  

Namens de fractie van CDA Westland,  

Cor van der Mark, Karin Zwinkels

Meer nieuws uit
Zoeken