Westland moet nog 78 statushouders huisvesten

Westland 05.08.2015 – Na het indienen van onze Artikel 26 vragen over de spreiding van asielzoekers/statushouders


/vergunninghouders hebben wij bijgevoegde brief van de provincie onder ogen gekregen. De inhoud van de brief leidt tot aanvullende vragen.

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Westland schriftelijk geïnformeerd, brief 10 juli 2015, met betrekking tot de achterstand in het huisvesten van vergunninghouders. Hieruit blijkt dat de provincie een ambtelijk overleg zal organiseren waarbij gemeente, corporaties en de regievoerder van het COA worden uitgenodigd om de mogelijkheden om de achterstand in te lopen, te bespreken.

Uit de brief blijk dat de gemeente Westland in 2015 nog 78 statushouders moet huisvesten. Gezien de actuele situatie op de Westlandse woningmarkt is LPF Westland van menig dat het aantal nog te plaatsen statushouders veel te groot is en niet aan de inwoners van Westland is uit te leggen.

De provincie stelt in de brief: Gezien de hoge taakstelling voor het tweede halfjaar van 2015 en de verwachte hoge taakstelling voor het eerste halfjaar van 2016, vragen wij u om te bezien of het proces van huisvesting van vergunninghouders in uw gemeente voldoende adequaat is om gesteld te staan voor de komende opgave. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het maken van goede afspraken over een snelle en goede huisvesting van de vergunninghouders met de in uw gemeente werkzame corporatie(s), met Vluchtelingenwerk en andere bij de huisvesting betrokken partijen.

 LPF Westland wil meer spreiding van asielzoekers/statushouders

Onze vragen;

Is het college het met LPF Westland eens dat het aantal te plaatsen vergunninghouders gezien de situatie op de Westlandse woningmarkt veel te groot is?

Is de provincie op de hoogte van het feit dat Westland sinds een aantal jaren ook al ruim 3.000 arbeidsmigranten heeft ingeschreven (als pilot-gemeente nota bene) en dat dit de druk op de woningmarkt nog verder verhoogd heeft? En is het college bereid dit in het overleg nadrukkelijk mede te delen aan de gesprekspartners?

Is het college bereid om zolang de woningmarkt in Westland op slot zit te bewerkstelligen dat er slechts kleine aantallen, denk aan een klein percentage van beschikbaar gekomen huurwoningen, beschikbaar te stellen voor vergunninghouders?

Kan het college een overzicht geven met daarin het aantal tot nu toe geplaatste vergunninghouders en in welke dorpen zij gevestigd zijn?

Namens LPF-Westland,

Dave van der Meer

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken