€ 2 miljoen subsidie voor woningbouw Maassluis Station-West

Maassluis 29.04.2024 – De gemeente Maassluis ontvangt ruim 2 miljoen euro subsidie van het Rijk om te kunnen investeren in het woningbouwplan Maassluis Station-West.


Het geld wordt ingezet om publieke investeringen, die voor woningbouw noodzakelijk zijn, te bekostigen. Het gaat daarbij om investeringen in de openbare ruimte, zoals ruimte voor parkeren, water en groen. Deze subsidie bevordert daarmee de kwaliteit van het bouwplan en de betaalbaarheid van de woningen die zullen worden gerealiseerd.

Het woningbouwplan Maassluis Station-West betreft de bouw van 375 tot maximaal 500 voornamelijk betaalbare woningen nabij het station. Specifieke doelgroepen binnen het plan zijn jongeren (goedkope en middeldure huurappartementen), starters (duurzaam betaalbare koopwoningen), ouderen (zorgwoningen), zorggroepen en spoedzoekers (sociale huur). Het participatietraject met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden voor de gebiedsvisie is inmiddels gestart. Het streven is om in 2027 te starten met de bouw.

De Woningbouwimpuls (WBI) van de Rijksoverheid is een subsidie voor het sneller realiseren van betaalbare woningen. De subsidie helpt bij woningbouwprojecten die moeilijk of vertraagd starten door financiële tekorten. Zo kan meer betaalbare huur en koop gerealiseerd worden én worden geïnvesteerd in goede buitenruimte en parkeervoorzieningen.

Meer nieuws uit
Zoeken