Gemeente wil grond kopen voor nieuwe school Molensloot

De Lier 12.05.2023 – Het college heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het voorstel om een krediet ter hoogte van € 829.000 ter beschikking te stellen.


Dit voor de aankoop van de grond op Liermolen-Molensloot langs de Oostelijke Randweg in De Lier.

De gemeente Westland is van plan een basisschool te realiseren op de ontwikkellocatie Liermolen-Molensloot. Om deze locatie te ontwikkelen heeft de gemeente grond nodig. Op dit moment heeft de gemeente de grond niet in bezit. Deze moet worden aangekocht. 

De verwachte kosten voor de aankoop van de grond heeft de gemeente begroot in het Meerjaren Investeringsplan (MIP). De gemeenteraad moet dit geld beschikbaar stellen. Behalve een basisschool wordt de locatie ook gebruikt voor kinderopvang. 

Meer nieuws uit
Zoeken