Herontwikkeling van oude Aloysiusschool

Monster 13.07.2023 – In 2018 was de gemeente Westland voornemens om de voormalige Aloysiusschool in Monster te slopen.


Het oude schoolgebouw moest ruimte te maken voor de bouw van ruim 40 appartementen.


Situatie oud en nieuw

Tegen die plannen kwamen omwonenden en ook cultuurhistorische organisaties in het geweer. Op initiatief van GBW en VVD Westland heeft de gemeenteraad vorig jaar december unaniem een motie aangenomen, waarin het college werd opgeroepen toch niet over te gaan tot sloop.

GBW en VVD wilden daarmee in ieder geval voorkomen dat door ellenlange procedures de uitvoering van een bouwplan op deze locatie jarenlang op zich zou laten wachten. In de motie stelden zij B&W daarom ook voor een nieuw bouwplan te ontwikkelen met behoud van de authentieke buitengevels. Aan dat verzoek heeft B&W gehoor gegeven.

In overleg met de omwonenden en de organisaties heeft Wonen Wateringen plannen voor een herontwikkeling van de Aloysiusschool ontworpen waarbij inderdaad èn de karakteristieke buitengevels èn andere beeldbepalende bouwkundige elementen bewaard blijven. In de plannen worden 22 woningen voor jongeren met een beperking en 20 appartementen voor senioren (groepswonen) in de sociale huursector gerealiseerd. 

Meer nieuws uit
Zoeken