Masterplan Flora Campus Westland stapje dichterbij

Honselersdijk 12.04.2023 update – Het college van B&W wil het voorstel voor Masterplan Flora Campus Westland vaststellen en ter besluitvorming aan de raad voorleggen.


In de pre-ontwikkelingsfase wordt aan de raad voorgesteld voor de grondexploitatie een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 750.000. En op het concept grondexploitatie Flora Campus Westland en de Businesscase parkeergarage gemeente Westland de geheimhouding niet op te heffen. 

Flora Campus Westland omvat de realisatie van ca. 215.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte, onderwijsgebouwen, onderzoeksfaciliteiten, woningen en een groot centraal park. Om ruimte voor dit park te maken wordt er wel intensiever en dus hoger gebouwd. Een aantal gebouwen is qua hoogte vergelijkbaar met het hoofdkantoor van Royal Flora Holland, dat aanpalend (maar wel passend gesitueerd) een nieuw hoogwaardig logistiek centrum van ca. 100.000 vierkante meter wil ontwikkelen.

Flora Campus moet het internationale kennis knooppunt worden voor Horti Tech (tuinbouwtechnologie gericht op digitalisering en robotisering) en Horti Health (gericht op de mogelijkheden van de tuinbouw bij het verbeteren van de gezondheid). Daartoe wordt plaats geboden aan onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten maar ook aan innovatieve bedrijven. Het gebied biedt plaats aan het World Horti Center (WHC), dat sterk uitgebreid zal worden, en het startup centrum van Hortuslab Ook wordt de realisatie van een gethematiseerd Fieldlab (de zogenaamde Kas van de Toekomst) verkend.

Het gebied omvat daarnaast 1.250 appartementen (waarvan de helft sociaal/middelduur), 200 studenteneenheden en 400 eenheden voor arbeidsmigranten. Tevens zullen er 200 tijdelijke flexwoningen worden gerealiseerd.

Op Flora Campus Westland is ruimte voorzien voor de nieuwe Mobiliteitshub Westland. In eerste instantie gericht op snelle busverbindingen, maar er wordt ook rekening gehouden met inpassing van een railverb inding als het reizigersvervoer op termijn toeneemt. De goede bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor de Campus, maar moet ook een rol spelen bij het stimuleren van het openbaar vervoer in Westland.

Meer nieuws uit
Zoeken