Omzet bouw bijna 8% hoger in 2e kwartaal 2023

Nederland 17.08.2023 – De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2023 met 7,7% gestegen vergeleken met een jaar eerder.


Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen daalde met 5% naar 15.100. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse afzetprijzen van hout en bouwmaterialen stegen met 10,9%, maar de omzet van deze industrie groeide slechts met 0,3%. Een jaar eerder steeg de omzet nog met ruim 16%.

De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw steeg met 3,8%, wat de laagste groei in twee jaar is. De omzet in de grond-, water- en wegenbouw (GWW) groeide met 7,7%. In het eerste kwartaal van 2023 was dat nog 12%. De hoogste omzetgroei van dit kwartaal behaalden de gespecialiseerde bouwbedrijven, met 11,1%. Ook hier lag de groei lager dan een kwartaal eerder.

Kleine bouwbedrijven met minder dan 10 werknemers zetten gemiddeld 9,3% meer om, terwijl middelgrote bedrijven met 10 tot 100 werknemers slechts een stijging van 1,6% behaalden. Bij middelgrote GWW-bedrijven daalde de omzet voor het tweede kwartaal op jaar, dit keer met 6,8%. Kleine GWW-bedrijven behaalden daarentegen, net als in het eerste kwartaal, de hoogste omzetstijging in de bouw met een groei van meer dan 20%. Grote bouwbedrijven met meer dan 100 werknemers zagen hun omzet met 10,6% stijgen.

Meer bouwbedrijven failliet
Het aantal faillissementen steeg opnieuw in de bouwsector. In het tweede kwartaal van 2023 gingen 106 bouwbedrijven failliet, een jaar eerder waren dat er 76. De meeste faillissementen deden zich voor bij de burgerlijke en utiliteitsbouw, waar het aantal bijna verdubbelde tot 51.

5% minder vergunde nieuwbouwwoningen
In het tweede kwartaal van 2023 werden vergunningen afgegeven voor de bouw van 15.100 nieuwe woningen, een afname van 5% ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2023 is het een stijging van 18%. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen.

Bouwkosten voor woningen en bedrijfsgebouwen lager
De vergunde bouwkosten voor alle woningen bedroegen bijna € 3,3 miljard in het tweede kwartaal van 2023, wat 3% lager is dan in hetzelfde kwartaal van 2022. De bouwkosten voor nieuwbouwwoningen daalden met 3% naar € 2,7 miljard. De bouwkosten voor de verbouw van woningen daalden met 4% tot € 577 miljoen. Voor bedrijfsgebouwen waren de vergunde bouwkosten € 1,8 miljard in het tweede kwartaal, 16% lager dan in hetzelfde kwartaal in voorgaande jaar. Vooral de bouwsom voor de verbouw van bedrijfsgebouwen daalde, met een afname van 41% tot € 496 miljoen. Nieuwbouw was goed voor € 1,3 miljard, ongeveer evenveel als een jaar eerder.

Meer nieuws uit
Zoeken