Prijs koopwoningen weer in de lift

Nederland 22.04.2024 – In maart 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,4% hoger dan in maart 2023.


Ten opzichte van februari 2024 stegen de prijzen in maart met 0,7%. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen echter weer. In maart 2024 lagen de prijzen 0,2% onder de piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in maart
Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 16.179 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 5% meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden zijn 44.441 woningen verkocht, bijna 10% meer dan een jaar eerder.

In maart was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning € 432.061. Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.

Prijsstijging bij alle woningtypes
Van alle woningtypen waren de prijzen in het eerste kwartaal van 2024 hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was met 5,4% het grootst bij tussenwoningen en met 0,5% het kleinst bij vrijstaande woningen.

In het eerste kwartaal van 2024 was de stijging van woningtransacties het grootst bij appartementen (26,7%) ten opzichte van eerste kwartaal 2023. Bij tussenwoningen is er een daling van het aantal woningtransacties met 0,2%.

Meer nieuws uit
Zoeken