Meeste verdiensten cocaïnehandel stromen naar het buitenland

Nederland 23.05.2024 – In 2021 werd binnen de Nederlandse grenzen 17 miljard euro verdiend met illegale activiteiten. De meeste verdiensten stroomden naar het buitenland.


Illegale activiteiten droegen in 2021 4,5 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Het grootste deel van de illegale activiteiten binnen de landsgrenzen was de handel in cocaïne, waarmee 10,7 miljard euro werd verdiend.

Bijna 90 procent van de opbrengst van de cocaïnehandel stroomde naar buitenlandse opdrachtgevers van de drugshandel. Dit blijkt uit een schatting van het CBS in het artikel ‘de raming van illegale activiteiten in de nationale rekeningen’.

Veel activiteiten rondom de internationale drugshandel in Nederland staan onder leiding van opdrachtgevers die geen Nederlands ingezetenen zijn. De handel in en productie van drugs kan hierdoor deels buiten de Nederlandse economie vallen, waarbij Nederlands ingezetenen enkel diensten verlenen aan het buitenland. Alleen de opbrengsten van die verleende diensten vallen binnen de Nederlandse economie, oftewel het bruto binnenlands product (bbp).

Illegale economie vormt 0,5 procent van Nederlandse economie
Naast de cocaïnehandel doet het CBS ook een schatting voor productie en handel in synthetische drugs, productie en handel in cannabis, prostitutie en illegale productie en handel in tabak. In het geval van cannabis en prostitutie meet het CBS niet alleen het deel dat tot de illegale economie behoort, maar ook het legale en gedoogde gedeelte. De totale toegevoegde waarde van illegale activiteiten was 4,5 miljard euro in 2021. Dit komt neer op 0,5 procent van het bruto binnenlands product.

Binnen de Nederlandse grenzen werd in 2021 ruim 3 miljard euro verdiend met de handel en productie van synthetische drugs. Net als bij de cocaïnehandel stroomt een groot deel weg naar het buitenland. Bijna een derde van deze verdiensten draagt bij aan het bruto binnenlands product.

Van de verdiensten van cannabis blijft het grootste deel van de in Nederland gegenereerde inkomsten ook in de Nederlandse economie. De verdiensten van prostitutie en illegale handel in tabak blijven volledig onderdeel van de Nederlandse economie. In 2021 droegen de cannabis, prostitutie en illegale tabakshandel activiteiten 2,4 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.

Meer nieuws uit
Zoeken