KNVV voor verdiepte aanleg spoorverdubbeling Delft-Schiedam

Delfland 10.04.2024 – Op 3 april hield Prorail de tweede infoavond over de spoorverdubbeling Delft – Schiedam en de aanleg van de nieuwe stations o.a. Rijswijk Buiten en Kethel.


Dat was in het stadhuis in Schiedam, er waren circa honderd belangstellenden.

Namens de KNNV-afdelingen Natuurlijk Rotterdam, Natuurlijk Delfland en Natuurlijk Waterweg-Noord was Huub van ’t Hart aanwezig. Voor de natuurorganisaties is de kern de wijze van aanleg in Provinciaal Bijzonder Landschap Midden-Delfland en in het bijzonder in de Noordkethelpolder, in de Kerkbuurt en Beatrixpark in Schiedam.

Er werden drie alternatieven aangegeven die onderzocht gaan worden:

1. Maaiveld
Betekent handhaving huidig talud met hier en daar een ophoging om fietspaden er onderdoor te kunnen trekken. Is wel een kostbare oplossing, omdat het talud over de hele lengte onderheid moet worden vanwege de slappe ondergrond.

Nadelen: het huidige aantal intercity’s van acht per uur wordt uitgebreid met twaalf citysprinters per uur hetgeen een forse toename van geluids- en visuele hinder met zich meebrengt. Verhoging spoortalud verergert die overlast. Alleen maar nadelen voor het landschap.

2. Geboorde tunnel
Ondergronds alternatief, maar wordt door geen van de aanwezige ingenieurs als haalbaar beschouwd.

3. Verdiepte aanleg
“Zoals bij de A4”, zei de Prorailingenieur. Grote voordelen, omdat geluids- en visuele hinder wegvallen net als bij de A4. Namens de drie KNNV-afdelingen is aangedragen dat er een plus voor het landschap kan worden gecreëerd door op de betonnen bak met het spoor een tweede betonnen bak met water te plaatsen. De kosten van de verankering van de spoorbaan vallen dan weg, omdat de waterbak het geheel stabiliseert. Een tweede plus is dat de geluidshinder ook nabij het spoor geheel wegvalt. Een derde plus is dat zowel naast de bak als er overheen wandel- en fietspaden kunnen komen. Een vierde plus is dat de spoorwegovergang bij de Kandelaarweg zonder aantasting van het daar aanwezige landschaps- en dorpsgezicht kan worden gerealiseerd doordat de Kandelaarweg gewoon over de bak heen kan lopen. De Prorailingenieurs vonden het een interessante oplossing en gaan hem meenemen in hun intern overleg.

Ongelijkvloerse, vrije kruising
Een apart voor Midden-Delfland gevaarlijk onderwerp is de zgn. ongelijkvloerse, vrije kruising. Hier moeten er om allerlei redenen twee van worden aangelegd. Eén tussen Den Haag en Rotterdam en één tussen Rotterdam en Dordrecht Kijfhoek. Het gaat om die tussen Den Haag en Rotterdam. Die is in principe geprojecteerd midden in Midden-Delfland omdat daar lekker veel ruimte is. Dat is een ernstige aantasting van de open ruimte in Midden-Delfland als hier de kruising wordt gerealiseerd. Voor de KNNV-afdelingen Natuurlijk Rotterdam, Natuurlijk Delfland en Natuurlijk Waterweg Noord is dit volkomen onaanvaardbaar; de Landschapstafel BPL heeft dat ook al onderstreept. Uit een eerder overleg met de Prorailingenieur bleek dat de vrije kruising ook bij Rotterdam Centraal kan worden gerealiseerd, alleen heeft dat minder de voorkeur van Prorail omdat hier minder vrije ruimte is. De drie KNNV afdelingen blijven dus onderstrepen dat de vrije kruising in Midden-Delfland onhaalbaar is.

Meer nieuws uit
Zoeken