Langdurige afsluitingen Prinses Beatrixlaan Rijswijk

Rijswijk 10.03.2023 – Eind maart 2023 start het project WarmtelinQ met de aanleg van de warmtetransportleiding onder de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk.


Voor deze werkzaamheden zijn de rijbanen van de weg om de beurt afgesloten. Dit duurt tot en met april 2024 en kan leiden tot extra verkeersdrukte van en naar Den Haag. Begin maart start de aannemer met de voorbereidingen van het werk en ook dan is de weg (gedeeltelijk) afgesloten. 

Een overzicht:

Van maandag 20 tot en met zondag 26 maart 2023 in de richting van Den Haag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de Generaal Spoorlaan en de Van Vredenburchweg.

Vanaf maandag 27 maart sluit de aannemer de rijbaan vanuit Den Haag richting Delft af voor alle verkeer. Dan wordt de leiding onder de weg door aangelegd. U maakt tot en met april 2024 gebruik van de andere weghelft (richting Den Haag). Daarvan is in beide richtingen één rijstrook beschikbaar.

U vindt een compleet en actueel overzicht van de afsluitingen en omleidingen (inclusief kaartjes) op de website van WarmtelinQ

Meer nieuws uit
Zoeken