Reconstructie Woudseweg na 3,5 jaar voltooid

Schipluiden 29.04.2024 – Afgelopen week is het laatste deel van de reconstructie, van de N223 vanaf de Noord Lierweg tot aan de Woudseweg in Schipluiden, opgeleverd en officiëel geopend.


Woensdag was de aannemer nog bezig met de afrondende werkzaamheden bij het nieuwe fietspad aan de Molenlaan, onder andere met de belijning.


Daar is de Molenweg nu gescheiden van het fietspad tussen (vracht)verkeer enbrom)fietsers. Wel is er nog een oversteekplaats bij de turborotonde. De kans op ongelukken zoals in de oude verkeerssituatie met auto ’s die de N223 wilde oprijden is nu stukken kleiner. De reconstructie heeft de verkeersveiligheid aanmerkelijk verbeterd, de rest is nu aan de weggebruiker.


Een jaar geleden nog was de N223 afgezet vanwege de nieuwe fietstunnel die toen geplaatst werd. Daar werd woensdag nog de laatste hand aan gelegd.

Voor wie het inmiddels vergeten is, de oude situatie is te zien op beelden in 2021 toen een aantal grote bomen het veld moesten ruimen voor de nieuwe indeling. Daarvoor is nieuw groen aangepoot.

Ook de parallelweg naar ’t Woudt loopt nu een stuk verder door waar eerst alleen een fietspad was. Fietsers konden in het verleden nog vanaf het andere fietspad de Woudseweg oversteken, maar dat kan nu niet meer. Ook bewoners aan de zijde van ’t Woudt kunnen niet direct meer de Woudseweg oprijden, wat ongelukken op de N223 verkleint.


Meer nieuws uit
Zoeken