Verkeersproblemen bij 3-in-1 projectwegen afgenomen

Westland 10.08.2015 – Het zag vlak voor de oplevering van het 3-in-1 project er niet naar uit dat de doorstroming van het verkeer in de toekomst zou verbeteren,


maar toch zijn de eerste resultaten wel zichtbaar nu.

 

Zo liep het verkeer vast wat vanaf Westerlee bij het Vlietpolderplein linksaf naar de Galgeweg wilde afslaan bij de verkeerslichten. Gevolg was een lange rij wagens wat een extra rijbaan in beslag nam voor de turborotonde.

Tweede ergernis was de file tijdens de spits aan de Burgemeester Elsenweg (N213) voor het verkeer wat het Westland wilde uitrijden. Dat leverde in juni en begin juli soms vertraging op tot drie kwartier.

 

En als laatste de bottleneck voor strandgangers op een mooie zomerdag naar Hoek van Holland. Daar ontstonden files van Coldenhoven tot Westerlee omdat alles via de Twee Pleinenweg naar de Maasdijk en de Hoeksebaan moet gaan lopen in de toekomst.

Met enige scepsis werd gekeken in hoeverre het 3-in-1 project, eenmaal voltooid, deze verkeersopstoppingen zou tegen gaan. Er klonken al geluiden dat de experts die dit grote project bedacht hadden achter de feiten aan lopen en dat fly-overs al efficiënter zijn gebleken in de praktijk.

De resultaten

Maar sinds half juli het 3-in-1 project is opgeleverd zijn de drie belangrijkste klachten – zoals het er nu uitziet – als sneeuw voor de zon verdwenen. Weliswaar hebben automobilisten met meer verkeerslichten te maken, maar nadat de provincie die beter heeft afgesteld rijdt het een stuk beter door en behoren files tot het verleden.

 

Wel heeft het verkeer wat tijdens de avondspits het Westland over de Burgemeester Elsenweg binnen rijdt te maken met files. Dat heeft deels te maken met de tijdelijke afzetting van de Middelbroekweg in Naaldwijk, en verkeer wat via de Veilingroute haar weg vervolgt.

 

In de toekomst gaat de weg tussen het Vlietpolderplein en de Lange Broekweg, die er grotendeels al ligt, op de Veilingroute worden aangesloten. Dan moet ook dit knelpunt hiermee zijn opgelost, maar wanneer dat gerealiseerd gaat worden weet nog niemand.

De grote test

Er is nog wel een kleine maar….. Tijdens de zomermaanden zijn veel inwoners van het Westlanders vanwege de vakantie naar elders vertrokken. Daardoor is het nu wel merkbaar rustiger op de weg. Dat concludeerde recentelijk ook een medewerker van de provincie desgevraagd. In september als het nieuwe schooljaar begint en het dagelijks verkeer weer op volle toeren draait, wordt duidelijk of alles in de praktijk loopt zoals het destijds berekend is.

Mocht u tips hebben dan kunt u die altijd doorgeven aan gemeente of provincie of de redactie tippen.

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken