Werkloosheid in mei gedaald naar 3,6%

Nederland 20.06.2024 – Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden afgenomen met gemiddeld 4 duizend per maand. Daarmee waren in mei 367 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In april was dat nog 3,7 procent. Het werkloosheidspercentage schommelt sinds de zomer van 2023 rond de 3,6. Het aantal werkenden is toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 171 duizend lopende WW-uitkeringen, 500 meer dan eind april.

In mei waren er ruim 9,8 miljoen mensen met betaald werk. Nadat de toename in de eerste maanden van dit jaar stagneerde, groeide in de afgelopen drie maanden het aantal werkenden weer met gemiddeld 10 duizend per maand.

Om verschillende redenen hadden bijna 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar in mei geen betaald werk. Naast de 367 duizend werklozen ging het om bijna 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking met 5 duizend.

UWV: Aantal WW-uitkeringen nam in mei licht toe
Eind mei verstrekte UWV 170,8 duizend WW-uitkeringen. Dit zijn bijna 500 uitkeringen meer dan eind april (+0,3 procent). Er kwamen 23,9 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 23,4 duizend uitkeringen beëindigd. Sinds oktober 2023 nam het aantal WW-uitkeringen vrijwel elke maand licht toe.

UWV: Verschillen tussen sectoren
Het aantal WW-uitkeringen steeg in mei 2024 het meest in de sectoren overheid (+4,1 procent), de voeding- en genotmiddelenindustrie (+3,8 procent) en in de schoonmaak (+3,8 procent). Er zijn ook sectoren waarin het aantal WW-uitkeringen in mei juist afnam. Bijvoorbeeld in de landbouw (-6,9 procent), bouw (-6,9 procent) en in de uitzendbranche (-4,4 procent). In deze sectoren is in het voorjaar meestal weer meer werk te vinden.

Jeugdwerkloosheid gedaald
De werkloosheid daalde in mei het meest onder jongeren, van 8,7 naar 8,4 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 25 jaar. In deze leeftijdsgroep ligt de werkloosheid aanzienlijk hoger dan bij 25-plussers. In de voorgaande 12 maanden waren er ook grotere schommelingen in het werkloosheidspercentage onder jongeren. Het gaat bij de jeugdwerkloosheid meestal om onderwijsvolgende jongeren die een bijbaan zoeken.

In mei daalde de werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen licht, van 3,1 naar 3,0 procent van de beroepsbevolking. Bij de 45-plussers bleef deze met 2,1 procent gelijk.

Iets meer uitstroom dan instroom
De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het schema hieronder laat die stromen zien. De figuur daaronder toont de ontwikkeling van die verschillende stromen in de afgelopen maanden.

De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Twee van die stromen kunnen de werkloosheid doen dalen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden. De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt verlaten.
Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen vergroten. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen en om mensen die zich eerder niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking.

De eerste maanden van 2024 groeide de werkloosheid vooral doordat meer mensen buiten de beroepsbevolking op zoek gingen naar werk en dat niet direct vonden. Inmiddels is die instroom in de werkloosheid weer gedaald en vonden meer mensen werk, zowel werklozen als werkzoekenden van buiten de beroepsbevolking. Per saldo leidde dat tot een afname van de werkloze beroepsbevolking van 12 duizend in de afgelopen drie maanden, oftewel gemiddeld 4 duizend per maand.

Meer nieuws uit

Eén reactie

  1. werklozen of werkschuwen? Als je werkt en je raakt je huursubsidie en zorgtoeslag kwijt en je verdient 25 euro meer per maand moedigt het niet aan te gaan werken

Geef een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Zoeken